Hi-Fi Messen Messemagasin 2017 Hi-Fi Messen 2017 - Page 5

STEREOPLUSS . NO

STEREOPLUSS . NO

Nå er det messe igjen !
Vi er på en god del messer i løpet av et år . Store som små . Det er alltid like interessant og alltid like hyggelig .
En av de tingene man selvsagt gjør på en messe er å se på nye produkter , lytte til nye høyttalere eller sjekke ut et nytt par med hodetelefoner vi ikke har hørt før . Men like viktig er et å treffe menneskene som har sitt daglige virke i bransjen , produsentene , publikum , og ikke minst leserne våre .
Hi-Fi Messen i Horten er en viktig messe for oss , og for publikum og utstillere . da den samler store deler av den mest aktive delen av hifi-bransjen i Norge . Det er noen unntak , som kanskje kommer på bedre tanker neste år , men det er mye bra som stilles ut , og mye utstyr som ikke er så lett å finne andre steder . Og det er mye å lytte til , mange å treffe og noen øl å drikke i godt lag på kvelden .
Stereo + har vokst seg til helt uante og uventede høyder i løpet av de to årene vi har holdt på . Med en effektiv distribusjon , masse følgere på sosiale medier og et stort antall registrerte abonnenter har Stereo + plassert seg blant de store hifi-mediene . Det gjør at vi også ønsker å utvide virksomheten og engasjementet vårt .
På messen i år har vi derfor gått litt nye veier . Vi lager en elektronisk messekatalog som kan lastes ned på mobiltelefonen din før du kommer på messen , eller underveis på turen mellom de mange utstiller-rommene . Denne messekatalogen er dynamisk og live-oppdatert under selve messen og vil utvides med rapporter , bilder og video du kan sjekke ut underveis . I tillegg vil vi produsere innhold fortløpende og legge ut på våre hjemmesider og på Facebook underveis .
Vi kommer til å rigge oss til i vestibylen på hotellet , og det hadde vært interessant om du tok turen innom for en prat . Det er mye å snakke om , mye erfaring å dele og kanskje har du et hifi eller hjemmekinosystem du har lyst til at vi skal skrive om eller forslag til produkter vi burde teste . Uansett er du velkommen innom !
Stereo + stiller med 4 mann som kommer til å jobbe hele messen med å skrive , ta bilder og filme . Vi ses !
Hilsen Håvard og Tom

Stereo

stereopluss . no

+

STEREOPLUSS.NO Nå er det messe igjen! Vi er på en god del messer i løpet av et år. Store som små. Det er alltid like interessant og alltid like hyggelig. En av de tingene man selvsagt gjør på en messe er å se på nye produkter, lytte til nye høyttalere eller sjekke ut et nytt par med hodetelefoner vi ikke har hørt før. Men like viktig er et å treffe mennes- kene som har sitt daglige virke i bransjen, produsentene, publikum, og ikke minst leserne våre. På messen i år har vi derfor gått litt nye veier. Vi lager en elektronisk messekata- log som kan lastes ned på mobiltelefonen din før du kommer på messen, eller un- derveis på turen mellom de mange utstil- ler-rommene. Denne messekatalogen er Hi-Fi Messen i Horten er en viktig messe dynamisk og live-oppdatert under selve for oss, og for publikum og utstillere. da messen og vil utvides med rapporter, bil- den samler store deler av den mest aktive der og video du kan sjekke ut underveis. I delen av hifi-bransjen i Norge. Det er noen tillegg vil vi prod \\H[ܝ0[B[ZH[ڙH[Y\0HYBHYH]0H\H[[Y\Y\0B[\\H0\Y[]\^YHHBXX[\Z\˂[\] ^YH]\HZH\H]H[H[HY\]\^YH0H]HH[Y\[0HYH[H\X[[0B[] ]YH霝[\\[[ X[H0HYH[00HZHBHH\[[H܈[] ]\Y0Hݙ[[^YH0HۘZHK^YH\\[0H[H”\[\Y[[X[Hš[ڙH\H]YH[\[[YZ[B][YH0Y\H0]]H0\[B\[HH\\[]H[ܚ]HBH\0KYY[YZ]\KB[\ܜY[Z\H\H\K\ڛۋX\H\H0HX[HYYY\X[]\H[[Y[[HB]ܝ[[Y\\HXۛ[\\[[\YY X[H[Y\\\[\\Y[HܙB[0HؘH[HY\[YY0Hܚ]KBYK[YYY[K]ڰ]HH0\0B[\[YKH\B]YH\Z][[\ڙ[Y[]\ [[0]\B\[ œ\[\˛