Hi-Fi Messen Messemagasin 2017 Hi-Fi Messen 2017 - Page 30

- Burde fått tilbud om det samme rommet hvert år Det må ikke være stort og koste det samme som en OBOS-leilighet for å låte bra. Rossofiorentino Pienza-høyttalerne koster rundt 20.000 kroner, mens Gato-elektronikken er litt dyrere. Olav Flugsrud fra Audiocompaniet har vært på Horten-messa minst ti ganger som utstiller. Bare to ganger har han hatt samme rom. Flugsrud. Sent lørdag ettermiddag føler han likevel ikke at han er helt i mål lydmessig. - Jeg har vært på messa minst ti ganger, men kun to av gangene har jeg hatt det samme rommet. Da blir det vanskelig I år spiller Flugsrud på et anlegg bestå- å vite akkurat hva som låter best i det ende av blant annet Gato elektronikk og Rossofiorentino høyttalere på rom 209 på rommet man får tildelt. Jeg synes vi som utstillere burde få tilbud om det rommet hovedhotellet på Horten-messa. Høytta- lerne er de små Pienza-modellene. Det er vi hadde sist først. Da hadde vi hatt mulig- het til å bruke erfaringene fra messa året ikke tilfeldig. før til å få best mulig lyd. Nå må vi nesten - For tre dager siden visste jeg ikke at jeg finne opp kruttet på nytt hver gang, påpe- skulle på messa. I utgangspunktet var ker han. det planen å ha et større rom sammen Tross det, har han fått mye skryt fra publi- med Oslo Hifi Center og spille på Martin kum på messa. Logan-høyttalere, men det ble ikke noe av. Dette rommet er som et bittelite rom - Noen har klaget på diskanten, men ellers hjemme, og da er det lettere å få små har tilbakemeldingene vært veldig gode, høyttalere til å spille bra, understreker smiler Olav Flugsrud i Audiocompaniet. Tekst og musikk: Roy Ervin Solstad