Hi-Fi Messen Messemagasin 2017 Hi-Fi Messen 2017 - Page 3

LEDER Terje Nilsen og Jørgen Gustavsen ønsker besøkende og utstillere en hyggelig messehelg! Hifimessen.no den 16. i uavbrutt rekke! DAB+ har vært mye i mediene i år, uten at vi er helt overbevist over lydkvaliteten. Men heldigvis finnes det gode løsninger for oss lydentusiaster. Nemlig internettra- dio hvor radio på hi-fi anleggene virkelig kommer til sin rett. Flere av årets utstille- re tilbyr gode løsninger, og kanskje finner du en noe som gir deg lytteopplevelsen du er på jakt etter! Det skjer rare ting i vår hi-fi verden iblant. CD salget har gått opp med 5 % i år! Vinyl er fortsatt økende. Mange strømmer og velger en strømmetjeneste med høy lydkvalitet. Det blir da viktig å ha nyere streamere og DAC–er (digital analog kon- vertere), som lyder bedre. Sammen med skikkelige høyttalere og forsterker. Nye mobiler har større lagringskapasitet. Det er ikke lenger nødvendig å høre på kom- primert musikk! En trend ute i verden, som også har kommet til hi-fi messen, er å spille på spolebåndspillere med master tape. Dette er noe du nå får oppleve! Flere gjør sine kjøpsbeslutninger, etter å ha besøkt hi-fimessen. Dette er tross alt den største og eneste hi-fi messen i Nor- ge, som samler alle aktører til dugnad! Mange utstillere kommer til å gi en flott lydopplevelse, og det blir flere premierer som ikke tidligere er vist. Vi har fylt godt opp begge hotellene, mye å se og høre! Vi som arrangører vil takke spesielt deg som leser dette, om du er besøkende eller utstiller. Uten dere hadde det ikke blitt noen messe. En blomst går også til driverne av hotelle- ne, som er meget hyggelige og hjelpsom- me og sørger for at vi alle blir tatt godt vare på. En takk også til STEREO+ som løfter mes- seopplevelsen til et nytt nivå med dyna- misk voksende messekatalog med intern- juer og reportasjer fra messen! God fornøyelse! Beste hilsener Terje Nilsen og Jørgen Gustavsen