Hi-Fi Messen Messemagasin 2017 Hi-Fi Messen 2017 - Page 29

Lyric Hifi lever videre! Det har knyttet seg noe usikkerhet til hvilke merker ærverdi- ge Lyric Hifi skulle bli sittende igjen med etter at innehaver Tor Aamodt døde i fjor. Tors bror, Bjørn Olaf og alltid ser- viceinnstilte Håvard Nicolaysen, driver videre for fullt med ho- vedvekt på to attraktive merker, japanske Accuphase og canadiske Bryston. Butikken lever med andre ord i beste velgående, selv om lokalet i Torggata i Oslo er fraflyttet. - Vi har tidligere hatt lager i Sand- vika, noen minutters gange fra Sandvika stasjon. Nå gjør vi det om til butikk, og det kommer til å bli 300 kvadratmeter spekket med spennende produkter, sier Håvard Nicolaysen. I Fjordsalen B har de to tatt med seg et bredt spekter av Accuphase og Bryston-produkter. Mange messedeltagere tittet ek- stra nøye på den canadiske hi- fi-produsentens spennende høyt- talerserie. - Vi gleder oss også til å få inn Brystons nye platespiller til butik- ken i Sandvika. Som før fortsetter vi med å selge pickuper fra Benz og Ikeda, fortel- ler Nicolaysen.