Hi-Fi Messen Messemagasin 2017 Hi-Fi Messen 2017 - Page 28

20-årsjubilant med sans for vinyl og god lyd Tekst & foto: Øyvind Skogrand PM Audio markerte på messen at det er 20 år siden de startet opp butikken på Nodeland en mils vei vest for Kristiansand. Lytterommet de har på Best Western-hotellet var til enhver tid smekk fullt på lørdag. Ikke så rart, kanskje, for Gradi- ent-høyttalerne med separate basstårn spiller veldig bra. Innehaver Paul Mortensen og kona Marion har også et eget musikkrom fylt til randen med meget gode vinylpressinger, og et eget kabelrom som er fylt med snadder fra Furutech.