HELIOS_jesen_2020 - Page 5

Mojím cieľom je pritiahnuť do klubov mladších stomikov

Je to už rok , čo ste prevzali „ štafetu “ od pána Jána Čačka a stali ste sa prezidentom slovenského združenia stomikov sloVilCo . Bola to vaša vlastná ambícia ?
Pán Ján Čačko bol dlhé roky prezidentom SLOVILCO a treba povedať , že ako predseda urobil pre združenie a tým pre slovenských stomikov veľmi veľa . Prebrať funkciu po ňom bola skutočne veľká výzva , lebo nadviazať na jeho prácu a jeho predchodcov je naozaj veľký záväzok . On i ľudia z vedenia SLOVILCO ma presviedčali , aby som funkciu prevzal , pretože pán Čačko mal posledné roky zdravotné problémy . Vedel som , že funkcia prezidenta SLOVILCO vyžaduje veľa práce , energie a času , preto som váhal . A hlavne , pán Čačko mal veľkú oporu a pomoc od jeho manželky , lebo pani Marta Čačková bola tajomníčkou združenia . No a mne bolo jasné , že moja tajomníčka sa so mnou nebude pri rannej káve radiť o ďalšej práci .
Aká je vaša predstava fungovania sloVilCo , aké sú vaše ciele ?
Dal som si osobný cieľ , a tým je prilákať do klubov predovšetkým mladších stomikov a čo najviac nových členov . Spomenula to aj Alenka Blažejová ( predsedníčka ILCO Bratislava ; pozn . red .): čím viac nás bude , tým väčšiu silu budeme mať . Vysvetlím vám to na jednom príklade . Pred časom som sa stretol s jedným mladým stomikom . Rozprávali sme sa o živote so stómiou . Povedal som mu , že ak sa v jeho živote nič výnimočné , čo sa týka zdravia , nestane , bude so stómiou žiť ešte 30 , možno aj vyše 40 rokov . Spýtal som sa ho , kde má záruku , že stomické pomôcky bude aj za 30 rokov plne hradiť zdravotná poisťovňa ? Koľko budú stáť stomické pomôcky za 30 rokov ? Ak ich nebude hradiť zdravotná poisťovňa , bude si ich môcť , keď už bude na dôchodku , dovoliť kúpiť ? Zostal ticho a potom mi povedal , že takto nad tým neuvažoval . A ja hovorím , to je tá chyba ! Ak s odchodom dnešných aktívnych a , bohužiaľ , už seniorských stomikov za pár rokov kluby zaniknú , pretože nových aktívnych stomikov prichádza do klubov minimum , kto bude záujmy ťažko postihnutého človeka so stómiou zastupovať potom ? Ako to bude s úhradou stomických vreciek a so starostlivosťou o stómie a podporou stomikov ? Kto sa o to bude systematicky starať ? Myslíme si , že to zostane tak , ako je to dnes aj za tých 30 rokov , keď už žiadna stomická organizácia nebude existovať ? Alebo sme takí naivní , že si myslíme , že naše záujmy za pár rokov bude obhajovať niekto iný ?
Aká je teda odpoveď ?
Veľmi jednoduchá ! Musíme sa o to postarať my stomici ! A tým myslím všetkých stomikov . Musí nás byť čo najviac a preto by sa k nám malo prihlásiť čo najviac stomikov , ale najmä tí , ktorí majú pred sebou perspektívu tých spomínaných 30 rokov . Netreba sa vyhovárať , že na to nie je čas , že sú iné problémy , iné priority ... Každý má svojich problémov a starostí dosť . A aj času má dnes každý málo . Lenže keď sa dnes na to vykašleme , o pár rokov sa stomici nebudú mať na koho obrátiť v prípade , keď budú potrebovať pomoc , radu , psychickú podporu ... A možno budeme mať len základné pomôcky a aj to s doplatkom ...
Váš postoj je veľmi racionálny , ale ako pritiahnuť viac ľudí do klubov ?
Snažíme sa čo najviac propagovať SLOVILCO , regionálne ILCO kluby stomikov , ich zmysel , ale aj aktivity , ktoré robíme . Vysvetľujeme ľuďom , prečo sme organizovaní , aký to má význam . Je medzi nami veľa takých , ktorí máme radi šport a nevzdali sme sa ho ani potom , čo sme sa stali stomikmi . Dôkazom je akcia , ktorú SLOVILCO nedávno zorganizovalo pod názvom Stoma Cyklo Tour . Konala sa 20 . – 24 . júla . Svoju „ základňu “ sme mali v obci Trenčianska Závada pri Nemšovej a odtiaľ sme každý deň vyrážali na rôzne dlhé cyklotrasy dvoch rôznych typov náročnosti . Účastníci mohli počas piatich dní zo sedla bicykla spoznávať historické pamiatky stredného Považia , ale aj nádhernú prírodu Bielych Karpát a Strážovských vrchov . V oblasti sú novovybudované cyklotrasy , a tak jazda všetkých účastníkov – 24 cyklistov , z ktorých bolo 20 stomikov , bola bezpečná a pohodlná . A hlavne , zišla sa fantastická partia 24 ľudí zo Slovenska , z Česka , Maďarska a Poľska .
Prečo práve športová akcia ?
Touto akciou sme chceli ukázať , že medzi stomikmi sú aj aktívni ľudia , ktorí radi
Helios / Jeseň 2020 5