HELIOS_jesen_2020 - Page 32

„ Konečne sa cítim bezpečne , môžem sa voľne pohybovať

“ bez strachu z odlepenia .

Stomik , vek 65 rokov , s vypuklým okolím stómie , používa konkávnu pomôcku Mio Convex Flip
Rovné okolie
SenSura ® Mio
Vpadnuté okolie
SenSura ® Mio Convex
Vypuklé okolie SenSura ® Mio Convex Flip

Podteká vám pomôcka ? Máte začervenanú kožu ? teraz sensura Mio pre každé okolie stómie

Získajte zdarma vzorky SenSura Mio :
Vypíšte kupón nižšie . Zavolajte na bezplatnú linku 0800 159 159 .
Navštívte stránku www . coloplast . sk .
Vypíšte , vystrihnite a pošlite na adresu : Coloplast A / s , Polus tower ii , Vajnorská 100 / B , 831 04 Bratislava . Používam pomôcky :
1-dielne 2-dielne uzavreté výpustné urostomické Meno a priezvisko : .............................................. Veľkosť ( priemer ) mojej stómie je .............. cm Adresa : ................................................................... Dátum : ................................... Podpis : ................................... Telefónne číslo : ....................................................