HELIOS_jesen_2020 - Page 3

Obsah

30 28
20 10
4 Z vašej pošty ...
5 Mojím cieľom je pritiahnuť do klubov mladších stomikov
9 Vitamínový program 10 Nová elastická páska Brava 12 Spýtali sme sa ... 13 Zákaznícky servis informuje
14 Prvá stomická pomôcka na vypuklé okolie stómie pomáha mnohým stomikom
15 Skúsenosti s Mio Convex Flip
16 Ošetrovanie nefrostómie krok za krokom
18 Prestížne ocenenie Biele srdce 2020 dostalo 31 výnimočných sestier a pôrodných asistentiek
18 Ďakujeme ...
20 Nevzdávajte sa ! Vybehnite do prírody !
22 Radíme mamičkám 23 Viac bezpečia a ochrany 24 Stalo sa v uplynulých mesiacoch 26 Manderlák a kaviareň Grand 28 S kým a ako hovoriť o stómii 30 Mototrip Rumunsko , Transylvánia
Titulná strana : Pavol Húserka
22
Helios časopis nielen pre ľudí so stómiou Jeseň 2020
Vychádza za odbornej podpory : Prof . MUDr . Juraj Pechan , CSc . Redakčná rada : Mgr . Lucia Ochabová , Mgr . Mária Žiaková , Ing . Peter Laudon , Mgr . Peter Chmeko , Ing . Adtiana Šatková , skupina stomických sestier Coloplast Ostomy Forum
Vydavateľ : Coloplast A / S , MyHive Tower II ., Vajnorská 100 / B , 831 04 Bratislava
Realizácia časopisu : 2imPress , s . r . o ., Vajnorská 135 , Bratislava
Časopis Helios je súčasťou služieb Coloplast Kontakt určených pre ľudí so stómiou . Coloplast , SenSura Mio , Brava a Comfeel sú ochranné známky . Publikovanie článkov , obrázkov alebo ich častí je možné iba so súhlasom vydavateľa . Všetky práva vyhradené Coloplast A / S , Humlebaek , Dánsko .
Helios / Jeseň 2020 3