HELIOS_jesen_2020 - Page 23

Viac bezpečia a ochrany

Nový tesniaci krúžok Brava Seal zlepšuje priľnutie pomôcky . Je navrhnutý na prevenciu podtekania a ochranu kože .
Tesniaci krúžok Brava Seal sa používa na utesnenie priestoru medzi stómiou a pomôckou .
Novinka
Tesniaci krúžok Brava Seal žiadajte u svojho predpisujúceho . Mesačný limit 10 kusov .
ŠuKl kód
F0235A
F0236A
Názov
krúžok tesniaci stomický tvarovateľný Brava Seal
krúžok tesniaci stomický tvarovateľný Brava Seal doplnok k názvu
hrúbka 2,5 mm , priemer 18 , 27 a 34 mm
hrúbka 4 mm , priemer 27 mm