HELIOS_jesen_2020 - Page 19

Inzercia

Elastické pásky na fixáciu stomickej pomôcky alebo odstraňovač náplastí každý mesiac navyše

VYuŽitE BEZPlAtNÉ doRuČoVANiE ZdRAVotNÍCKYCH PoMÔCoK cez zásielkovú službu výdajne zdravotníckych pomôcok VERsus JJ PRiAMo K VáM doMoV a budete dostávať každý mesiac

ElAstiCKÉ PásKY NA FiXáCiu stoMiCKEJ PoMÔCKY alebo odstRAŇoVAČ NáPlAstÍ NAVYŠE *

Zjednodušte si život a dajte si zdravotnícke pomôcky doručiť bezplatne priamo k vám domov . Zásielková služba výdajne Versus JJ v súčasnosti uľahčuje život stovkám pacientov po celom Slovensku . Objavte výhody bezplatnej zásielkovej služby výdajne zdravotníckych pomôcok Versus JJ :
● pohodlné doručenie pomôcok priamo k vám domov
● vždy kompletný sortiment stomických pomôcok na sklade
● bezplatne vám poradíme počas pracovných hodín
● elastické pásky na fixáciu stomickej pomôcky alebo odstraňovač náplastí navyše
Ako využiť zásielkovú službu cez výdajňu ZP Versus JJ ?
1 . Ak potrebujete svoje stomické pomôcky , je potrebné navštíviť každý mesiac predpisujúceho lekára , dať si pomôcky predpísať , alebo kontaktovať lekára pre vystavenie e-Receptu ( elektronického receptu ).
2 . Následne zavolajte do výdajne Versus JJ na nižšie čísla , aby sme sa dozvedeli , že už máte pomôcky predpísané formou e-Receptu . V prípade , že máte od lekára papierový poukaz , vložte ho do obálky a pošlite na adresu výdajne VERSUS JJ ( poštovné hradí prijímateľ ).
3 . Hotovo . Vaše pomôcky odošleme v pracovných dňoch do 24 hodín od vášho oznámenia ( alebo prijatia obálky s poukazom ) priamo k vám domov . Doručenie pomôcok máte od nás zdarma .
Versus JJ , s . r . o ., stromová 38 , 833 18 Bratislava tel .: 02 / 5479 3937 , 02 / 5479 3938 mail : info @ versusjj . sk ● web : www . versusjj . sk
* AKCIA PLATNÁ OD 1 . 11 . 2020 DO VYČERPANIA ZÁSOB