HELIOS_jesen_2020 - Page 18

Prestížne ocenenie Biele srdce 2020 dostalo 31 výnimočných sestier a pôrodných asistentiek

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek ocenila niekoľko výnimočných osobností z oblasti zdravotníctva . Prestížne ocenenie Biele srdce si 25 . septembra 2020 odnieslo 31 sestier a pôrodných asistentiek .
Podľa prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivety Lazorovej je Biele srdce symbolom starostlivosti , poznania a ľudskosti . Ocenenie v kategórii Sestra a pôrodná asistentka získala aj pani Zuzana Kováčová , ktorá dlhé roky pracovala na chirurgickom oddelení Národného ústavu detských chorôb v Bratislave . Jej srdcovou záležitosťou je hlavne starostlivosť o detských pacientov so stómiou , ktorým pomáha skvalitniť život a zaradiť ich do bežných detských aktivít . Pani Zuzana Kováčová aktívne spolupracuje aj na vývoji nových stomických pomôcok a služieb v projekte Coloplast Ostomy Forum a je aktívnou prispievateľkou do časopisu Helios . V mene všetkých detí , mamičiek a ich rodín , gratulujeme pani Kováčovej
k tomuto oceneniu a prajeme veľa spokojných pacientov .
Kolektív autorov časopisu Helios

Ďakujeme za dlhé roky oduševnenej práce pre našich stomikov !

Hovorí sa , že život je zmena . Aj u mňa sa udiala , keďže od februára už pre spoločnosť Coloplast A / S nepracujem . Po 16 rokoch som sa vrátil tam , kde som skončil . A od začiatku školského roku sa teda snažím odovzdať deťom základnej školy nielen vedomosti , ale i hodnoty . Mal som svoju prácu v Coloplaste rád , hlavne ten ľudský rozmer , kontakt s vami – pacientmi . To , ak som mohol pomôcť a poradiť . Veľa z vás som poznal aj osobne ( s niektorými sme aj v kontakte ), niektorí ste ma možno evidovali iba cez telefonáty alebo iba cez časopis Helios . Boli ste pre mňa hlavne povzbudením , ako ste sa dokázali preniesť cez ťažkú životnú situáciu , nedať sa zlomiť , naučiť sa nanovo žiť , niekedy možno dokonca hodnotnejšie ako predtým . Každý možno inak , ale predsa . Som obohatený o váš príklad , priateľstvo . Týmto by som sa s vami všetkými chcel rozlúčiť , popriať vám hlavne zdravie , ale aj silu vytrvať , prípadne bojovať a prijať situáciu a tiež pokoj v duši . MARiáN KoRBEľ
Ďakujeme Mariánovi za veľmi zodpovedne vykonávanú prácu v spoločnosti Coloplast počas 16 rokov a hlavne za jeho hlboko ľudský osobný prístup k stomikom . Za celý tím spoločnosti Coloplast a verím , že aj v mene stomikov – čitateľov časopisu Helios , mu prajeme spokojnosť v jeho ďalšej pracovnej kariére , zdravie a pohodu v rodine !
PEtER , RiA , luCiA a celý tím Coloplast
18 Helios / Jeseň 2020