HELIOS_jesen_2020

Helios Jeseň 2020 Časopis nielen pre ľudí so stómiou Rozhovor s Pavlom Húserkom „ Mojím cieľom je pritiahnuť do klubov mladších stomikov “ Anketa Ako hodnotíte Brava elastické pásky Novinka Vitamínový program pre ľudí po operácii Hlavná téma Ako docieliť viac bezpečnosti pri nosení pomôcky Ošetrovanie nefrostómie krok za krokom Ako a s kým hovoriť o stómii

Helios Jeseň 2020 Časopis nielen pre ľudí so stómiou Rozhovor s Pavlom Húserkom „ Mojím cieľom je pritiahnuť do klubov mladších stomikov “ Anketa Ako hodnotíte Brava elastické pásky Novinka Vitamínový program pre ľudí po operácii Hlavná téma Ako docieliť viac bezpečnosti pri nosení pomôcky Ošetrovanie nefrostómie krok za krokom Ako a s kým hovoriť o stómii