Halı Gazetesi Sayı 03 - Mayis 2018

DÜNYADAN / WORLD NEWS DÜNYADAN / WORLD NEWS SECTÖREL / SECTORAL YARIŞMALAR / COMPETITIONS İhracatta yerli üretim başarısı: ZİMKA Makine Oriental Weavers Firavun Koleksiyonu'nu tanıttı Halı sektörünün reisi: REİS CARPET Tekstil endüstrisi ödülü IFFC'ye gitti ZİMKA Makine, sektörün halı katlama ve sarım sistemleri ile ilgili ihtiyaçları yurt dışından ithal edilmekteyken, “Bu sistem- ler neden ülkemiz... ...et seq_ Syf. 14 Dünyanın önde gelen halı firması Oriental Weavers, Mısır eski Kültür Bakanı, arkeolog, araştırmacı ve yazar Dr. Zahi Hawass şerefine çıkar... ...et seq_ Syf. 14 Gaziantep’te 1978 tarihinde kurulan ilk halı üreticilerinden olan Reis Carpet sektörde lider- liğini sürdürmeye devam ediyor, Dünya trendlerini... ...et seq_ Syf. 10 Idéal Fibers & Fabrics Co- mines (IFFC), Avrupa’nın en saygın tekstil ödüllerinden biri olan “Trophées de l’Industrie des Hauts-de... ...et seq_ Syf. 12 Rezas Oriental & Modern Rugs MAY / MAYIS 2018 HALI JOURNAL OF CARPET INDUSTRY BUSINESSMEN www.haligazetesi.com Zengin kültür ve tarihin Jiangsu eseri İran Halıları Jiamao Carpet JiaMao Halı firması, 1989 yılında Şanghay’da kurulan uluslararası Motown ve jiangsu HuaQiao iş merkezin- de faaliyetlerini sürdürmekte- dir. Firma, 20 yıldan fazla bir zaman diliminde gösterilen emek ve tecrübeyle, küçük bir şirketten bir halı üretim üssüne dönüşme başarısını yakalamış. Özellikle ticari alanlar için halı üretim hizmeti veren şirket, “XinAi” marka serisiyle yurtiçi ve yurtdışındaki halı tüketici- leri tarafından tercih edilmek- tedir. JiaMao’nun genç ve yeni nesil yönetim ekibi, işlerine olan tutkuyla, güven düsturu- nu ilke edinerek, “dürüstlük ve kalite öncülüğümüzdür” diyorlar. Bu doğrultuda sürekli yenilik ve gelişmeyle yoluna devam eden JiaMao Halı, ISO9001 standardizas... devamı: www.haligazetesi.com Ayın Halı Fotoğrafı: "Flying Carpet" Uluslararası California Havaalanı İran halıları- nın tarihi 2500 yıl öncesine da- yanır. İranlılar antik uygarlık- ların öncü halı dokumacıları arasındadır. Yaratıcılık ve ustalıkta yüz- yıllar boyunca mükemmel- liğin üstün derecesini elde etmişlerdir. Özel becerileri üzerine inşa ettikleri ve sırası geldiğinde çocuk- larına teslim ettikleri halı dokumacılığı işi, en yakınla- rından korunan bir aile sırrı gibi babadan oğula geçmiş- tir. İran halıları tarihinin izini sürmek için dünyanın gördüğü en büyük medeni- yetlerden biri olan İran’ın kültürel büyümesinin izini de takip etmek gerekir. Göçebe çadırını soğuk ve nemden korumak için zemin ve giriş kaplamaları olarak kullanılan basit bir eşya iken, halıların artan güzelliği onlara, zengin- lik, prestij ve ayrım işareti olarak bakan krallar ve asilzadeler gibi yeni sahipler buldu… Rus arkeo- loglar Rudenko ve Griaznov, 1949 yılında bilenen en eski “dü- ğümlü” halıyı Sibirya’da, Altay Dağların’nın yaklaşık beş bin fit yüksekliğin- deki Pazyryk vadisinde buldu. Ta- rihi MÖ 5. Yüzyıla ka- dar dayanan Pazyryk halısı, nadir güzellikle ve büyük teknik beceriyle dokunmuştur. 2400, 2500 yaşlarındaki İskit şeflerinin donmuş mezarlarından bulunan halı, Leningrad Hermita- ge Müzesi’nde muhafaza edilmektedir. Aynı bölgede bulunan bir başka halı ise MÖ 1. yüzyıla aittir. MÖ 539 yılında Büyük Kiros Babil’i fethettiğinde, onların ihtişamıyla vurul- du ve muhtemelen Pers İmparatorluğu’nda halı dokuma sanatının yayıl- masını sağlayan kişi oldu. Tarihi kayıtlar gösteriyor ki, muhteşem halılar 2500 yıldan fazla bir zaman önce Pers İmparatorluğu- nu kuran Büyük Kiros’un sarayını süslemiş. Aynı zamanda Persepolis yakınlarındaki Pasargadae’de gömülen Kiros’un mezarının da değerli halılarla kaplı oldu- ğu söylenir. Hatta onun zamanından önce, düğümlü halıların kullanı- mıyla ilgili Persli göçe- belerin bilmesi çok muh- temeldir. Onların koyun ve keçi sürüleri, bu amaçla onlara yüksek kaliteli ve dayanıklı yün sağlardı. Halıların varlığına dair ilk belgelenmiş kanıt Sasani Hanedanlığı’dan kalma (M.S. 224 -641) kadar uza- nan Çin kayıtlarından... dan sadece 20 dakika sonra halılar ve kaplama- lar yeniden kullanılabilir hale geliyor. Havali- manı, otel, restoran gibi yoğun sirkü- lasyona sahip alanlarda halı ve kapla- ma temizliği çok zaman aldığı için insan trafiğini engelleyebiliyor. Alman temizlik devi Kärcher, devamı: www.haligazetesi.com Halı İhracatçıları Başkanlığına Ahmet Kaplan seçildi devamı: www.haligazetesi.com Kärcher’den halı temizliğinde devrim yaratacak teknoloji Alman temizlik devi Kärcher, otel, havalimanı, restoran gibi insan trafiği yoğun alanların halı ve kaplama temizliğinde devrim yaratacak bir çö- züm sunuyor. Kärcher’in halı temizleme makinesi BRS 43/500 C ile birlikte kullanılabilen iCapsol Deterjan, uygulama yüzeyine püskürtülerek kirlerin kristalleşmesini sağlıyor. Kristalleşen kirler daha sonra BRS 43/500 C ile temizleni- yor. Böylece uygulama- İskandinav tarzından esinlenen modern ve klasik tasarımlı el yapı- mı halı ve kilimleriyle REZAS ORIENTAL & MODERN RUGS, Kuzey Avrupa'nın kali- teli oryantal tarzında en kilim toptancısıdır. Rezas yetkilileri firmayı şöyle anlatıyorlar: “Tüm Kuzey Avrupa’daki profesyo- nel müşterilerle işbirliği yapıyoruz. Yetkili servis ve tavsiyeye önem veri- yor, Kuzey Avrupa’daki en büyük el dokuma kilim seçeneklerini sunuyoruz. İskandinav tarzına vurgu yaparak, günün trendle- rini ve renklerine uyacak şekilde tasarlanmış halıla- rımızla zengin ürün... iCapsol ile bu soruna hızlı ve pratik bir çö- züm getiriyor. U