Gymplátek 36. Číslo - Page 20

Coronavirus, zaútočí na váš telefon?

Toto samozřejmě není pravda. Šlo nám pouze o upoutání vaší pozornosti a sami si sáhněte do svědomí, zda-li to fungovalo nebo ne. Důvod, proč tento článek píšeme, je ten, že 28. 1. proběhl Den ochrany osobních údajů. O tomto dni se moc nepíše a víme, že již proběhl, ale myslíme si, že v dnešní době je opravdu důležité, abychom se chovali jak v životě, tak i na internetu bezpečně. V poslední době se hovoří pouze o virech napadajících lidský organismus a zapomíná se na naše mobilní zařízení, která teď musejí snášet vlnu závislosti v souvislosti s karanténou. V tomto článku si tedy řekneme o některých zajímavých virech a povíme si, jak se proti nim chránit. Vybrali jsme jen několik virů, které považujeme za zajímavé.

Prvním vybraným je nestvůra s názvem Brain, která se poprvé objevila už v roce 1986. Jeho stvořiteli byli dva bratři, kteří se snažili tímto způsobem bránit nelegální distribuci lékařského programu, který sami vytvořili. Tento kód zpomaloval čtení disket a někdo může namítat, že se jednalo o takový dobromyslný virus. Úsměvné na této počítačové hrozbě bylo to, že se do kódu viru sami autoři podepsali. Zanechali v něm telefonní číslo, celý název společnosti i svá vlastní jména.

Druhým programem, který stojí jistě za zmínění je Virus Vienna z roku 1987. Není však zajímavý pro své “činy”, ale stal se známý díky dvěma programátorům, kteří jej detekovali a založili tak společnost ESET.

Třetím v pořadí je Concept, jenž byl vypuštěn v roce 1995. Jednalo se o první malware, který dokázal zneužít Microsoft Word a díky tomu přestalo platit, že dokument nemůže být zavirovaný. U nás se objevil asi až o tři roky později z toho důvodu, že neuměl pracovat s českým nastavení wordu.

Viry nás mohou i vydírat. Zní to neuvěřitelně, ale je to pravda. Asi za nejhorší považujeme Trojan AIDS, který byl vytvořen v roce 1990. Jednalo se o první ransomware, který zašifroval data v počítači a za jejich opětovné zpřístupnění požadoval formu výkupného.

20