Gymplátek 36. Číslo - Page 11

První doložená morová epidemie se dostává do Evropy z Afriky přes Byzantskou říši v 6. století našeho letopočtu, v období vlády císaře Justiniána. Podle něj se se jí také říká Justiniánský mor. Mor se poté více než sto let periodicky vracel a v zasažených oblastech zabil zhruba 50% lidí.

Druhá morová epidemie dorazila do Evropy ve 14. století. Její původ se dá vysledovat až do Asie, konkrétně do čínské provincie Chu-pej (kde se poprvé vyskytla i nemoc CoViD-19). Odsud se nákaza do Evropy dostala patrně díky obchodníkům a také díky invazním mongolským armádám. Této epidemii se přezdívá “černá smrt”.

V roce 1347 se poprvé objevila v italských přístavních městech a již o dva roky později byla nakažena téměř polovina Evropy. České země byly zasaženy pouze nepatrně. V roce 1356 se mor začal znovu šířit a tentokrát postihl i nás. Odhaduje se, že v rámci této epidemie zemřelo až 25 milionů lidí, tedy zhruba třetina evropské populace. Následně se mor vracel asi v dvacetiletých intervalech a to až zhruba do 15. století, kdy se šíření epidemií značně zpomalilo.

Za zmínku stojí také takzvaný “velký mor”, který postihl Londýn v letech 1665 a 1666. Významná je i poslední epidemie moru v Čechách a na Moravě v letech 1713 až 1715, po jejímž konci byl na novojičínském náměstí vztyčen morový sloup.

Španelská chripka

Epidemie španělské chřipky zachvátila svět v letech 1918 - 1920. Byla způsobena virem N1H1. Název španělská chřipka implikuje, že nemoc se poprvé vyskytla ve Španělsku, což je ovšem mylná informace. Poprvé byla zaznamenána v Číně, již v roce 1917, odkud byla zavlečena do Evropy vojáky. Velmi rychle se rozšířila, avšak státy účastnící se první světové války zprávy o nákaze cenzurovali, aby nedošlo ke snížení morálky. Španělsko informovalo o nemoci volně a tak svět nabyl názoru, že je Španělsko hůře zasažené, než ostatní země.

Odhaduje se že byla nakažena až jedna čtvrtina světové populace, přičemž nemoci podlehlo odhadem 50 milionů lidí což je více, než kolik vojáků zahynulo během celé první světové války.

ˇ

ˇ

Marek Vavrečka

11