Gymplátek 32.Číslo - Page 2

Vážení čtenáři, milí studenti,

na konci listopadu jsem navštívila velmi zajímavou konferenci. Byla o ženském leadershipu a o postavení žen ve společnosti. A k tomuto tématu se chci dnes naposledy jako šéfredaktorka vyjádřit. Pánové prominou.

21. století prý patří ženám. Ženy jsou čím dál tím více u vedení firem, kolektivů, bývají ředitelkami a prezidentkami. I my ve své redakci máme více redaktorek než redaktorů, což si myslím, není vůbec na škodu. Já jsem taky, jako holka, založila časopis. A dvěma holkám ho i předávám.

Nastala chvíle rozloučit se s postem šéfredaktorky, protože čas neúprosně běží vstříc maturitě. Bylo skvělé tři roky stát v čele Gymplátku. Tolik zážitků, zkušeností, nových lidí, které jsem díky němu dostala, to by asi nikde jinde nešlo. Vzpomínám si na články, které jsme tvořili po večerech, všechny ty akce, kdy jsme v maskách křepčili v tělocvičnách nebo snídali pro děti. Moc si vážím veškeré podpory, které se mi dostalo a věřím, že tato podpora bude směřovat na celý kolektiv, který Gymplátek povede dál. Vedení svěřuji svým dvěma pravým rukám, Lence Sokolové a Adéle Jelínkové, které vnesou nový impuls do redakčního života a držím jim moc palce.

Přeji vám krásné Vánoce. Smějte se, mějte se rádi, učte se, každým dnem poznávejte sami sebe a dělejte věci, které chcete. Myslím, že můžu být příkladem, že to opravdu stojí za to.

Děkuju vám,

Tereza Jelínková,

redaktorka

Děkuju Gymplátku!

Tereza Jelínková