Gymplátek 30. Číslo - Page 14

Čeho by jsi chtěl dosáhnout ve funkci předsedy? (zorganizovat nějakou akci, zavést na škole něco, domluvit něco s vedením…)

Chci aby si všichni tento rok užili. Vím, že nemůžu narušovat vyučovaní, ale i tak si myslím, že školu si jde ve volných

chvílích užít. Neplánuji

zavádět nějaké novinky,

jelikož to je na

studentech, co chtějí

a já je nemůžu

nutit dělat něco, o co

nemají zájem,

obzvláště pokud už je

u žezla někdo jiný. Budu rád,

pokud se udrží nějaká věc, kterou uděláme

prvně, či obnovíme něco co skončilo kvůli nezájmu a znovu to

zavedeme, ale moc s tím nepočítám. Hlavně chci, aby studenti věděli lépe, co se okolo nich děje.

A máš alespoň představu o nějaké akci, která by se mohla obnovit, znovu zavést nebo kterou by jsi nabídl studentům, že by ji parlament uspořádal, kdyby měli zájem?

Moc rád bych byl, pokud by nám vyšel na jaře den sběru odpadků. Je tu spoustu míst, na kterých je hodně smetí a na gymplu je hodně lidí, které to mrzí, že je příroda takhle zbytečně ničena.

Jak by jsi chtěl dosáhnout toho, aby byli studenti více informovaní?

Mám pár nápadů, které napřed prodiskutuji s vedením a s parlamentem a vybereme nejlepší možnosti, které nám schválí.

Jak hodnotíš "vládu" svého předchůdce?

Ačkoliv jsem to nedával moc najevo, Milan (Šmejkal) udělal hodně dobrých věci a já budu rád, pokud se najde někdy nějaká akce, kde mu budeme moct poděkovat a zatleskat s respektem, protože si to zaslouží.

Proč jsi se tedy rozhodl kandidovat, když svého předchůdce hodnotíš tak kladně?

Protože si nikdo nevyslechl, co chci říct a jaké mám nápady.

Ve svém programu hovoříš, mimo jiné, o tom,

že by jsi chtěl organizovat více charitativních

akcí. Máš už představu jakým způsobem a pro

jaké charity by mohlo gymnázium získat peníze?

Od studentů. Studenti nosí po kapsách

dvoukoruny a koruny. Na naší škole je dost lidí.

A kdyby každý dal jednou měsíčně korunu,

tak se to za půl roku nashromáždí na dost

velkou sumu.

Dále v něm mluvíš o akcích zaměřených na,

cituji: “pomáhání přírodě”. Tím jsi měl na mysli ten den sběru odpadků?

Ano.

Jsem možná až moc velký snílek a trochu naivní...

14