Gymplátek 30. Číslo - Page 12

Letos v září jsme měli my, studenti, možnost vyzkoušet si demokratické volby v praxi. Nejednalo se přitom o volby pouze v uvozovkách, jako tomu bylo loni při studentských prezidentských volbách, které ačkoli byly rovněž velmi zajímavé, byly spíše průzkumem mínění české mládeže. Tentokrát to ale byly “skutečné” volby, jejichž výsledek mohl doopravdy něco změnit.

Na konci září vyhlásil Studentský parlament volby na nového předsedu. Kandidovat mohl kterýkoli student, bez nutnosti předchozí funkce v parlamentu. Přesto jsme však měli možnost vybírat pouze ze dvou kandidátů: Lubomíra Lyska (3.A), který je v gymnaziální politice nováček a Milana Šmejkala (3.A), který zastupoval svou třídu ve školním roce 2017/18 a v roce 2018/19 parlamentu předsedal.

Ačkoli výsledky byly velmi těsné, vítězem a také předsedou studentského parlamentu pro školní rok 2019/2020 se mohl stát jen jeden z kandidátů. Velmi těsně vyhrál Lubomír Lysek ze třídy 3.A s 51,4 % procenty z celkového počtu 177 studentů, kteří odevzdali svůj hlas.

aneb volby předsedy studentského parlamentu

Nový level demokracie

12