GYMKOVINY-final-2020-2021

K E Ď S M E S A M I , K E Ď S M E S P O L U V N E Ľ A H K O M P A N D E M I C K O M R O K U

GYMKOVINY

2020 / 2021

K E Ď S M E S A M I , K E Ď S M E S P O L U V N E Ľ A H K O M P A N D E M I C K O M R O K U
Informačný bulletin Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou o aktivitách v školskom roku 2020 / 2021

GYMNÁZIUM

ŠTEFANA MOYSESA MOLDAVA NAD BODVOU

JAZYKOVÁ ŠKOLA

PRI GYMNÁZIU Š . MOYSESA MOLDAVA NAD BODVOU od 12 . októbra 2020 do 10 . mája 2021 dištančné vyučovanie so špeciálnym online rozvrhom
https :// www . gymmoldava . sk https :// www . facebook . com / gymmoldava https :// www . instagram . com / gsm _ moldava _ nad _ bodvou / takmer celý školský rok prebiehali ONLINE : základný kurz ANJ stredný kurz ANJ vyšší kurz ANJ konverzačný kurz ANJ