Graslander Uitgawe 3: Nampo - Page 11

NEUTRALISERING

VAN GRONDSUURHEID

TEGNIES
Vervolg van Bl 7 of klonte kan vorm wat ʼn harde kalsiumkarbonaatlagie
aan die buitekant vorm . Hierdie lagie rem die verloop van die chemiese reaksie wat grondsuurheid moet neutraliseer .
Gips Gips ( CaSO 4
) is ʼn neweproduk van die kunsmisbedryf . Dit is ʼn neutrale sout wat normaalweg geen effek op die grond se pH het nie . Dit voorsien kalsium , swael en ʼn bietjie fosfor as plantvoedingselemente en is redelik wateroplosbaar , teenoor kalk wat vir alle praktiese doeleindes onoplosbaar is .
In hoogs verweerde grond , waarvan die ondergrond natuurlik suur is , soos in hoë reënvalstreke , en waarvan die klei-inhoud meer as 20 % is , bevat die grond heelwat seskwioksied ( aluminium- en ysterhidroksied ). In hierdie gevalle kan gips toegedien word en toegelaat word om in die grond in te loog . Sulfaatuitruiling vind plaas waar dit OH - -ione in die grondoplossing laat . Hierna reageer dit soos kalk om water ( H 2
O ) en koolstofdioksied ( CO 2 ) uit die suur in die grond te vorm .
Dit is die sogenaamde proses van “ selfbekalking ”. Dit is in hierdie streke effektief om ondergrondse suurheid teë te werk . In gronde sonder beduidende hoeveelhede seskwioksied kan gips gebruik word om die suurversadiging ( suur op die uitruilkompleks ) van die ondergrond te verlaag deurdat dit kalsium tot die grond voeg . Dit sal egter nie ʼn betekenisvolle effek op die pH van dié grond hê nie .
SAMEVATTING
Landboukalk in sy verskillende vorme is doeltreffend om grondsuurheid te neutraliseer . Hoe fyner dit is en hoe beter dit vermeng word , hoe meer kom dit in kontak met die suurheid en hoe beter kan dit die suurheid neutraliseer . Neutralisering van grondsuurheid het ʼn groot effek op plantegroei deurdat dit die opname van plantvoedingstowwe verbeter .
BRONNELYS Fertiliser Association of Southern Africa ( FERTASA ), 2016 . Bemestingshandleiding . Agtste Hersiene Uitgawe . Posbus 75510 , Lynnwoodrif , Suid-Afrika . Tisdale SL , Nelson WL , Beaton JD & Havlin JL , 1993 . Soil Fertility and Fertilizers . Fifth edition . Macmillan Publishing Company . New York .
REDSEPTEMBER / JB1268 / ENG
John Deere Precision Ag . Improving customer ’ s operations .

OUR HERITAGE - YOUR FUTURE .

# ourheritageyourfuture
Visit us at Nampo 2017 to find out more about how our technology can help you increase productivity , increase efficiency and save on costs .
John Deere Connected Support . Improving customer ’ s uptime .
Customer Care number : 080 098 3821 www . deere . co . za | Africa @ Johndeere . com | # JohnDeereAfrica
TEGNIES NEUTRALISERING VAN GRONDSUURHEID Vervolg van Bl 7 of klonte kan vorm wat ʼn harde kalsiumkarbonaatlagie aan die buitekant vorm. Hierdie lagie rem die verloop van die chemiese reaksie wat grondsuurheid moet neutraliseer. Gips Gips (CaSO 4 ) is ʼn neweproduk van die kunsmisbedryf. Dit is ʼn neutrale sout wat normaalweg geen effek op die grond se pH het nie. Dit voorsien kalsium, swael en ʼn bietjie fosfor as plantvoedingselemente en is redelik wateroplosbaar, teenoor kalk wat vir alle praktiese doeleindes onoplosbaar is. In hoogs verweerde grond, waarvan die ondergrond natuurlik suur is, soos in hoë reënvalstreke, en waarvan die klei-inhoud meer as 20% is, bevat die grond heelwat seskwioksied (aluminium- en ysterhidroksied). In hierdie gevalle kan gips toegedien word en t VvVBv&BFRw&BFRr7VfBЧVG'VƖrfB2v"FB֖RFRw&F76rBW&&VvVW"FB62ƲvFW""V7FfF6VB4"VBFR7WW"FRw&BFRf&FB2FR6vVFR&6W2f( 6Vf&Vƶ~( FB2W&FR7G&VPVffVFVbFW&w&G6R7WW&VBF\:FRvW&w&FR6FW"&VGVFVFPWfVVƆVFR6W6v6VBv2vV''Vv&BFR7WW'fW'6Fvr7WW FRVG'VƶV2fFRFW&w&BFRfW&rFWW&FBFB6VF@FRw&BfVrFB6VwFW"R X&WFVV7fRVffVFRfF:w&@:R4UdEDpF&VƲ7fW'6VFRf&R2FVG&VffVBw&G7WW&VBFPWWG&Ɨ6VW"RgW"FB2VR&WFW"FBfW&Vrv&BRVW"ЦFBFWBFR7WW&VBVR&WFW"FBFR7WW&VBWWG&Ɨ6VW"WWG&Ɨ6W&rfw&G7WW&VBWB Xw&BVffVFVw&VFWW&FBF@FRRfGfVFw7FwvRfW&&WFW"R0P7@VW @2F P%$Tŕ0fW'FƗ6W"766Fb6WFW&g&6dU%D4#b&VW7Fw6FVFrwG7FRW'6VRVFvvR6'W2sSSǖvG&b7VBg&F6FR4V6t&VFBbfƖ26fW'FƗGBfW'FƗW'2fgFVFF6֖V&Ɨ6r6Wr&U"U$DtRU"eUEU$R6W&W&FvWW&gWGW&Pf6BW2B#rFBWB&R&WBrW FV6w6VR7&V6R&GV7FfG7&V6PVn6V7B6fR67G27W7FW"6&RV&W#3#wwrFVW&R6g&6FVW&R64FVW&Tg&6