GrønnBolig GrønnBolig Magasinet 01-2017 - Page 29

Bygger med Leca på Ekrene R. B. Johannessen AS har inngått samarbeidsavtale med Grønnbolig gjennom Håndverksmur og er allere- de godt i gang med den første boligen som bygges i Leca. Dette materialet er av norsk leire, kan ikke råtne og inneholder ingen helse- eller miljøfar- lige stoffer. Det avgir ingen skadelige utslipp og krever minimalt av vedli- kehold. På utsiden blir ytterveggene overflatebehandlet med Weber fiber- puss-system. Dette er en fiberpuss som gir en tilnærmet vedlikeholdsfri og vakker fasade. Tomannsboligen av typen GB 67 blir bygget på Ekrene Boligpark utenfor Haugesund. Prisen på boligene blir kr 2 390 000 inkludert carport. www.grønnbolig.no - Grønnbolig 29