GrønnBolig GrønnBolig Magasinet 01-2017 - Page 28

Mestergruppen fikser komplette materialpakker Mestergruppen Byggevare leverer en fiks ferdig pakke med materialer til hver Grønnbolig som bygges. – For våre forhandlere har det mye å si at ma- terialer og logistikken rundt byggeplassen er ivaretatt. Det sørger Mestergruppen bygge- vare for at vi får. De sørger for komplette ma- terialpakker som er nøye beskrevet i materi- allistene til hver enkelt bolig. Dette forenkler hverdagen til utbygger, som kan konsentrere seg om selve byggingen. Alt dette får vi til via en detaljert fremdriftsplan som sørger for at materialene kommer dit de skal, når de skal. Dette er kun gjort for noen få aktører tidli- gere, med store besparelser, opplyser Tore Ilseng, daglig leder i Håndverksmur-kjeden. Grønnbolig og Håndverksmur-kjeden sam- arbeider med solide og anerkjente leveran- dører.  Mens Weber leverer puss og mørtel, har en valgt Leca Isoblokk 35 cm som ytter- vegger, Nordan er fast leverandør av vindu- er, mens Flexit er brukt som leverandør på ventilasjon. – Alle er håndplukket for å sikre oss seriøse leverandører som står for kvalitet og kjente merkevarer. Alt for at kunde og entreprenør skal være trygge på at de får det de bestiller og betaler for. Med gode norske leverandø- rer med et godt utbygget forhandlerapparat, sørger de også for trygghet for kunden om noe skulle gå galt. Da er det en fordel med solide leverandører som også er der i mor- gen, sier Ilseng. 28 Grønnbolig - www.grønnbolig.no Fagfolk fra R.B. Johannessen AS i god gang å bygge tomannsbolig fra Grønnbolig i Leca.