GrønnBolig GrønnBolig Magasinet 01-2017 - Page 24

HALOPROOF ®

RADONSPERRE

RMS 400 Radonmembran med Sintef Teknisk Godkjenning

• Leveres i 4 forskjellige bredder
• To valgfrie skjøtemetoder
• Markedets mest komplette tilbehørsprogram
• 100 % Tilpasset det norske klimaet
www . nortett . no | Nordic Waterproofing AS
levetid for aluminiumsbekledde produkter
Gleden ved å bygge handler om gleden av å skape noe varig
Med vakuumimpregnert trevirke og markedets beste garantiordning for vinduer og dører , tar NorDan ansvar for at dagens løsninger varer i generasjoner .
garanti
mot sopp og råte
Alu
Tre
Alu >> << Tre
levetid for treprodukter
MILJØMERKET
262 003 garanti mot sopp og råte www . nordan . no
24 Grønnbolig - www . grønnbolig . no
HALOPROOF ® RADONSPERRE o Gleden ved Med vakuumimpreg om gleden a tar No RMS 400 Radonmembran med Sintef Teknisk Godkjenning Gleden ved trevirke å bygge Med vakuumimpregnert og ma tar NorDan for at d om gleden av ansvar å skape Gleden ved å bygge handler • Leveres i 4 forskjellige bredder Med vakuumimpregnert trevirke og markedets beste g tar NorDan ansvar at dagens løsninge om gleden av å for skape noe var • To valgfrie skjøtemetoder • Markedets mest komplette tilbehørsprogram Gleden ved å bygge handler • 100% Tilpasset det norske klimaet Med vakuumimpregnert trevirke og markedets beste garantiordnin tar NorDan for at dagens om gleden av ansvar å skape noe løsninger varig varer i gene ØMERKE ILJ T M Gleden ved å bygge handler www.nortett.no | Nordic Waterproofing AS å trevirke bygge handler Med Gleden vakuumimpregnert og markedets beste garantiordning for vinduer og om gleden av ved å skape noe varig 262 003 ØMERKE ILJ T M tar NorDan ansvar for at dagens løsninger varer i generasjoner. om gleden av å skape noe varig levetid 262 003 Med vakuumimpregnert trevirke og markedets beste garantiordning for vinduer og dører, for aluminiums- bekledde produkter Med vakuumimpregnert og markedets beste varer garantiordning for vinduer og dører, tar NorDan ansvar trevirke for at dagens løsninger i generasjoner. tar NorDan ansvar for at dagens løsninger varer i generasjoner. Gleden ved å bygge handler om gleden av å skape noe varig 262 003 ØMERKE ILJ T M 262 003 262 003 262 003 Alu Tre levetid for treprodukter www.nordan.no 262 003 Tre Tre www.nordan.no www.nordan.no levetid Tre for treprodukter Grønnbolig - www.grønnbolig.no www www.nordan.no ØMERKE ILJ T M 24 mot sopp og råte Tre 262 003 ØMERKE ILJ T M garanti www.nordan.no Tre www.nordan.no ØMERKE ILJ T M ØMERKE ILJ T M Med vakuumimpregnert trevirke og markedets beste garantiordning for vinduer og dører, )хȁ9مȁȁЁ́͹ȁمɕȁɅͩȸ+a5I-)%1()P)4)ٕѥ)ٕѥ)ȁɕɽխѕ)ȁɕɽխѕ)ɅѤ)Ёͽє)ɅѤ)ɅѤ)Ёͽє)Ёͽє)ٔ)ȁɕ))