GrønnBolig GrønnBolig Magasinet 01-2017 - Page 23

Rolf Harald Bogshamn, styreleder i R.B. Johannessen ser frem til å bygge Grønnbolig. - Ser frem til å bygge Grønnbolig for våre kunder – Vi ser frem til å tilby kundene våre at- traktive murhus fra Grønnbolig sin katalog til gunstige priser og med flott design, sier Rolf Harald Bogshamn, styreleder i R. B. Johannessen AS som nylig skrev under en avtale med Grønnbolig. Firmaet fra Hau- gesund er medlemmer av Murhuskjeden Håndverksmur som har innledet et sam- arbeid med Grønnbolig-gruppen. - Grønnbolig har lykkes med sin strate- gi med å levere kostnadseffektive boliger og med denne avtalen får vi tilgang til 14 forskjellige hustyper. Her foreligger teg- ningsmateriell, kalkyler, innkjøpsavtaler osv og vi kan raskt følge opp våre kunder med konkrete tilbud på disse boligene. I tillegg til tegninger, innkjøpsavtaler, vil vi også nyte godt av markedsføring og salgs- organisasjonen til Grønnbolig, opplyser Bogshamn. Han legger til at dette er forskjellig fra den måten ingeniør og murmesterfirmaet tid- ligere har drevet på. – Da har vi engasjert arkitekt i hvert til- felle og tegnet ut kundenes husdrømmer. Først når tegningene er på plass kan disse kalkuleres på en god måte. Vi har så langt levert boliger i det øvre prissjiktet. Dette er oppdrag vi også vil fortsette å ta. Med Grønnbolig sine hustyper vil vi i tillegg kun- ne levere Grønnbolig i alle størrelser og prisklasser, sier Bogshamn som til daglig jobber med prosjekt og byggeledelse i eget firma. Han tror boligene er populære på grunn av arkitektur, design, vedlikeholds- vennlighet og at de er kostnadseffektive. Det er Murmester/Ingeniør RB Johannes- sen AS som har inngått avtale med Grønn- bolig. Dette er et tradisjonelt murmester- firma som i hovedsak leverer mur, puss og flise-arbeider til proffmarkedet. I tilegg har firmaet rammeavtale med Haugesund Kommune og Rogaland fylkeskommune. Det er for tiden 15 ansatte i firmaet med daglig leder Bernt Johannessen i spissen som vil følge opp avtalen. www.grønnbolig.no - Grønnbolig 23