GrønnBolig GrønnBolig Magasinet 01-2017 - Page 16

30 ÅR SPAR VEDLIKEHOLD Et Grønnbolig-hus må vedlikeholdes. Men et murhus i Leca og fasadepuss er lett å vedlikeholde. NorDan vinduer har en garanti på 30 år. Du får gjort mye annet på denne tiden. Bruk tiden i hjemmet, og ikke på huset. SPAR STRØM Varmen slipper ikke ut, og kulden slipper ikke inn uten din tillatelse. Det sparer deg for store strømut- gifter hvert år. Kråkene får fyre for seg selv. SPAR MILJØET Når du ikke slipper ut varme bruk- er du mindre strøm. Når du bruker mindre strøm hjelper du til med å redusere bruken av naturressurs- er. Det er bra for miljøet. 16 Grønnbolig - www.grønnbolig.no Et hjem for