GrønnBolig GrønnBolig Magasinet 01-2017 - Page 14

Det var utfordringen Grønnbolig tok tak i den gang firmaet ble startet i 2010. Etter det har de bygget 40 miljøvennlige boliger i et større prosjekt på Ekrene like utenfor Haugesund og også boliger flere andre steder på Haugaland- et. Boligleverandøren har på disse årene gjort seg mange erfaringer. De har utviklet boligene og i dag bruker de Leca som hovedmateriale. Leca er av norsk leire. Det kan ikke råtne og inneholder ingen helse- eller miljøfarlige stof- fer. Det avgir ingen skadelige utslipp og krever Velg mellom 14 boliger minimalt av vedlikehold. På utsiden blir ytter- veggene overflatebehandlet med Weber fiber- puss-system. Dette er en fiberpuss som gir en tilnærmet vedlikeholdsfri og vakker fasade. Mulighetene er mange da en kan velge mellom et stort utvalg av farger og strukturer. Vinteren 2017 inngikk Grønnbolig-gruppen avtale med Håndverksmurkjeden om at deres medlemsbedrifter får tilbud om å bli forhandler av Grønnbolig. Flere firmaer har allerede sagt ja til å bli forhandler. GB 67 I katalogen til Grønnbolig kan kundene velge mellom 14 ulike boliger. Boligene er tegnet og utviklet av arkitektfirmaet Knut Kolstø AS. Felles for alle boligene er at de er moderne og funkisinspirerte. Planløsningen er praktisk og funks- jonell. Her finner en både eneboliger og delte boliger. Arealet varierer fra 67 kvm i seksmannsboliger til eneboliger på 190 kvm. Når du blar i katalogen vil du raskt legge merke til at navnet på boligen er det samme som størrelsen. “GB 190” er navnet på en av eneboli- gene og ikke overraskende er dette en bolig som har et boligareal på 190 kvm. Bygg sammen med venner! Tenk å kunne velge sin egen nabo! Livet byr på mange faser og enkelte ganger kan det være meget praktisk å kunne velge seg en nabo som du al- lerede kjenner godt og som du kan få til et godt samarbeid med. Vi har ek- sempel på vennepar som har bygget sammen og som passer på hverandre i alderdommen. I huskatalogen til Grøn- nbolig finner en flotte tomannsboliger på henholdsvis 85 og 106 kvm som gjør det enkelt å bygge sammen og som ga- rantert vil gjøre livet enklere!   Sjekk GB 106 og GB 85! 14 Grønnbolig - www.grønnbolig.no GB 106 GB 67 – Vi er svært stolte av å få Weber og Leca med på byggelaget vårt. Byggeklossprinsippet til Leca gir enorme muligheter for å forme drøm- meboligen, og vi setter aller mest pris på at Leca gir sunne hus med godt inneklima. Sa- marbeidsavtalen med Håndverksmurkjeden gjør at det nå skal bygges boliger etter Grøn- nbolig-konseptet i hele landet - av kyndige fag- folk og murmestere som kan kunsten å bygge flotte murhus, sier Jan Inge Aase som eier Grønnbolig sammen med Johnny Jansen.