GrønnBolig GrønnBolig Magasinet 01-2017 - Page 11

oss for Håndverksmur-kjeden som hadde kontor i samme bygg og slik oppstod samar- beidet. Dette skjedde i vinter, og siden da har vi jobbet frem en forretningsmodell som passer alle parter godt, sier Aase som var med å starte Grønnbolig i 2010. Huskatalog Grønnbolig sin huskatalog vil bli utgang- spunktet for mange av Håndverksmur sine medlemsbedrifter. Dette er boliger bygget etter passivhusstandarden, tegnet og utviklet av arkitektfirmaet Knut Kolstø  i Haugesund. – Vi har jo allerede bygget mange boliger et- ter Grønnbolig-konseptet på Haugalandet. Dette er boliger bygget i mur som absolutt prismessig kan konkurrere med boliger i tre. Dessuten er de nærmest vedlikeholdsfrie og har alle andre fordeler som murboliger har - god lydisolering, lite brannfarlig og gunstig energiregulert med kjølig om sommeren og varm om vinteren. Sånn utseendemessig merker også Grønnbolig seg positivt ut og du får en bolig som skiller seg ut fra mengden, sier Aase. Husene til Grønnbolig er funksjonelle og moderne. Her fra visningsboligen på Ekrene. - Et ideelt partnerskap – Håndverksmur har valgt å inngå et samarbeid med Grønnbolig fordi vi utfyller hverandre så godt. Grønnbolig har murhusene vi trenger og Håndverksmur har murmestrene og entreprenørene de trenger. Et ideelt partnerskap, uttaler Tore Ilseng, daglig leder i Håndverksmur-kjeden. – Gjennom Grønnbolig får våre forhandlere tilgang til gjennomførte murhus, som er testet i 4 generasjoner. Det vil si at her er alle feil og mangler luket ut. Husene er gjennomtestet og viser at de både er flotte å se på, praktiske i bruk for kunden og effektive å bygge for entreprenøren. Det er noe alle tjener på, fortsetter han og legger til at Håndverksmur falt for det flotte designet og den gjennomførte arkitekturen. At husene er miljøvennlige i form av lite energiforbruk og at de er meget vedlikeholdsvennlig, er også viktige momenter. – Med det stadig våtere klimaet og den økte faren for råte, har vi de rette produktene å bygge hus med. Her får kunden mye fritid, sier han. Ilseng forteller at responsen fra medlemsbedriftene på dette sa- marbeidet har vært god og at 20 firma har meldt seg på forhandler- samlingen i Haugesund. – Her er det mange som mener vi har truffet blink, både med valg av samarbeids