GrønnBolig GrønnBolig Magasinet 01-2017 - Page 10

Tekst: Liv Alsaker Sande • Foto: David Haavik Jan Inge Aase fra Grønnbolig og Rolf Harald Bogshamn som er med i styret i Håndverksmur-kjeden, ser frem til et spennende samarbeid. Her ved visningboligen til Grønnbolig på Ekrene i Sveio. Håndverksmur + Grønnbolig = sant Om ikke lenge vil Grønnbolig være spredt over hele landet. Boligleverandøren med karmøybuene Jan Inge Aase og Johnny Jansen i spissen har inngått samarbeid med Håndverksmur-kjeden og vil i løpet av høsten tilby de 48 medlemsbedriftene franchiseavtaler. Det betyr at murmestere og fagfolk over hele landet får tilbud om å bygge etter Grønnbolig-konseptet. – Flere av medlemsbedriftene blant annet Håndverksmur Haugesund AS her lokalt, har allerede signert avtaler. Det er vår gjennom- gående grønne byggemetode og fokus på murboliger som passer godt sammen med Håndverksmur-kjeden sine grunnverdier og prinsipper. Vi er svært spente på samarbei- det og gleder oss til forhandlerkonferansen i 10 Grønnbolig - www.grønnbolig.no Haugesund i september. Da sparkes samar- beidet med Håndverksmur-kjeden offisielt i gang og alle de 48 medlemsbedriftene vil få tilbud om franchiseavtaler med Grønnbolig. Med oss på laget har vi også Leca som blir en viktig hovedleverandør for oss fremov- er. Vi er glade for å samarbeide med dem som kan murfaget aller best og føler at våre boliger er havnet i de beste hender, sier Jan Inge Aase. Mange fordeler Det var nettopp under et kundebesøk hos Weber som blant annet eier Leca at samar- beidet med Håndverksmur-kjeden startet. – Representanten fra Weber introduserte