GPŚ GPŚ 47 2015

GAZETA BEZPāATNA NASTÛPNE WYDANIE 2 GRUDNIA NAJWIÛKSZY NAKāAD W POWIECIE 8000 EGZEMPLARZY Poznajcie zwyciÜskie projekty 47 (286) 25 listopada 2015 ISSN 1899-2196 Ęredzianie postawili na rekreacjÜ wybierajÈc: ęcieĺki rowerowe, siĂownie i modernizacjÜ strzelnicy. W sumie jest 6 projektów, które traŶÈ na biurka urzÜdników i po pozytywnej weryŶkacji zostanÈ zrealizowane w przyszĂym roku. ZwyciÜskie projekty, jak i wszystkie pozostaĂe z iloęciÈ zdobytych gĂosów publikujemy na stronie 3. REKLAMA Stalking po ęredzku? Tylko u nas: ZĂoęliwe komentarze, nieprzyjemne incydenty i nÜkanie w Internecie to formy przemocy, z którymi boryka siÜ wielu nastolatków. O ostatnim przykĂadzie napisaĂ w ubiegĂym tygodniu GĂos Wielkopolski informujÈc, ĺe jedna z uczennic ęredzkiego Liceum OgólnoksztaĂcÈcego jest nÜkana przez swoich rówieęników ze szkoĂy. Sprawa licealistki niestety nie dotyczy tylko agresji sĂownej. WydĸwiÜk wydarzenia sprawiĂ, ĺe jeden z nauczycieli LO Krzysztof Pyrzyk zainicjowaĂ akcjÜ wspierania spoĂecznoęci ęredzkiego LO. strona 5 Rutkowski gratuluje średzkiej policji Policjanci zatrzymali dwóch mÜĺczyzn podejrzanych m.in. o napad na stacjÜ benzynowÈ oraz kradzieĺ pieniÜdzy weselników w Przymiarkach. Dzisiaj detektyw Rutkowski gratuluje ęredzkiej policji i informuje o decyzji okradzionych maĂĺonków. strona 7 Nowe miejsca pracy Ęmiertelny wypadek strona 2 WprowadzÈ nowy podatek? strona 4 Co powstanie na boisku? strona 5 Co z tym bezrobociem? strona 9 Yelram urodziny ęwiÜtuje strona 15 Best of the Best strona 19 Knockout Art 3 juĺ za tydzieĄ! strona 20 Postrach u siebie, bezbronni na wyjeĸdzie... strona 21 Okolicznoęci ĂagodzÈce za zabicie psa? Budowa Fabryki Volkswagena we Wrzeęni zbliĺa siÜ do koĄca. Na jakim etapie jest inwestycja? Kiedy ruszy kolejny etap zatrudniania pracowników? strona 14 strona 7