Gorski reševalec 4 | Page 14

DELOVANJE V GRZS reševalne tehnike. Zveza naj bi nabavljala skupno tehnično opremo, del osebne zaščitne opreme (uniformiranost, prepoznavnost, celostna podoba) in del osebne tehnične opreme. Ali prihaja do podvajanja nabave opreme med društvi in zvezo? Tudi do tega prihaja. V zadnjem času želimo s pripravo dolgoročnega planiranja (triletni plan) pomagati društvom in postajam, da planirajo opremo tako, da podvajanja ne bi bilo. Kaj bi spremenil v komisiji, kaj svetoval svojim naslednikom? Kot moj predhodnik tudi jaz »stavim« na uvedbo sistemizacije v GRZS, ki bo pomagala pri bolj preglednem in lažjem planiranju. Predvsem bolj sistematski pristop (opis opreme reševalca – osnovni in dodatki za specialnosti), boljšo preglednost opreme, izbrati eksperte za delo na določeni vrsti opreme (elektronske naprave, tehnična oprema …). Spremljanje razvoja reševalne tehnike in tehnologije, trendi ... in izobraževanje (seminarji, mednarodne licence, predvsem obiski proizvajalcev opreme in njihovih testnih centrov, obiski sejmov in predstavitev, spremljanje zakonodaje in standardizacije, izmenjave izkušenj z reševalnimi službami v drugih državah, obiski mednarodnih posvetovanj (IKAR ...)), sodelovanje v mednarodnih komisijah, udeležba pri analizah reševalnega dela. Miha, hvala za odgovore. Mislim, da si lepo pojasnil celoten postopek nabavljanja opreme. Različni problemi, ki si jih skozi razgovor nakazal, jasno kažejo, da to področje ni preprosto. Menim, da posamezniki vložijo veliko časa, da je delo dobro opravljeno, a še vedno niso vsi zadovoljni. Kljub temu, da smo reševalci, je v naši organizaciji veliko ‘’delovnih mest’’, ki zahtevajo strokovnost, veliko znanja, predvsem pa časa. Tistega našega, prostega časa! Vedno rad v gorah (foto: arhiv Miha Žumer) GORSKI reševalec 14