Gorski reševalec 4 | Page 41

STATISTIKA V gorah se vsako leto zgodi kar nekaj nesreč s težjimi poškodbami, pri katerih je sodelovanje helikopterja z zdravnikom zaradi hitrejšega dostopa ter hitrega prevoza v bolnišnico zelo pomembno in koristno. Odstotek ponesrečenih, ki imajo poškodbe po NACA indeksu 3 ali več (težje poškodbe), se v zadnjih letih giblje med 25 in 50. Na koncu pa še podatki o starostni strukturi operativnega moštva Društva GRS Tržič. leto 2000 2005 2010 2013 število povprečna reševalcev starost 33 42,1 35 42,4 32 40,4 33 42,1 20-29 30-39 40-49 50-59 60 in več 6 7 4 4 7 7 14 12 11 10 6 9 7 8 8 7 2 3 0 1 Na starostno strukturo reševalcev vpliva več različnih faktorjev. V Tržiču že vsaj 15 let skrbimo, da ob sodelovanju z alpinističnim odsekom podmladek reševalcev dobimo večinoma od tam. Glede starosti so seveda eno želje, drugo pa je realnost ob današnjem tempu življenja. 41 GORSKI reševalec