Gorski reševalec 4 | Page 40

STATISTIKA V gorskem reševanju sodelujejo tudi zdravniki gorski reševalci, ki so nepogrešljiv člen kvalitetne oskrbe poškodovancev že na samem terenu, opravljajo pa tudi nadzor in oskrbo poškodovancev med transportom do zdravstvenih ustanov v dolini. Gorska reševalna služba opravlja tudi posredovanja in pomoč obiskovalcem gora ali v drugih težko dostopnih terenih, kadar le-ti niso poškodovani (zašli, izgubljeni, omagani, reševanje živali in premoženja, druge intervencije ...). V takih primerih pomoč in sodelovanje zdravnika nista vedno nujno potrebna. V GRS Tržič z zadovoljstvom ugotavljamo, da je naš član – zdravnik kljub mnogim obveznostim prisoten na veliko reševalnih intervencijah, tudi klasičnih, brez uporabe helikopterja. Na reševanjih v tržiškem koncu pa seveda velikokrat sodelujejo tudi drugi zdravniki gorski reševalci, predvsem kot letalci reševalci zdravniki – v helikopterskih ekipah GRS. Zdravnik GRS je bil v zadnjih letih povprečno prisoten na 52 % vseh opravljenih posredovanj GRS Tržič. GORSKI reševalec 40