Gorski reševalec 4 | Page 2

Izdajatelj: Društvo GRS Tržič Pripravil in uredil: Matija Perko Lektoriranje: Veronika Perko Oblikovanje in prelom: Janez Rožič Izbor fotografij: Vili Vogelnik Format: Spletna izdaja ISSN 2350-4617 Članke so prispevali člani društva GRS Tržič Za vsebino prispevkov so odgovorni avtorji Naslovnica: foto Vili Vogelnik Vse dosedanje izdaje publikacije “Gorski reševalec” so dostopne v elektronski obliki na spletni strani http://www.grs-trzic.si GORSKI reševalec 2