Gorski reševalec 4 | Page 18

INTERVJU dojemanju podobe reševalcev na splošno. Kakšno pa je tvoje mnenje o GRZS? Na kratko: brez GRZS bi našim goram manjkali koščki predanosti in drobci požrtvovalnosti in bi bil zato mozaik celotnega dojemanja slovenskega gorništva okrnjen. Zakaj je poročanje o nesrečah v gorah zanimivo? Je to res tako iskano branje ali le uredniška odločitev ali gre celo za kakšen drug razlog? Poročanje o nesrečah v gorah je le del sestavljene celote poročanja o izrednih dogodkih. Slovensko bralstvo je specifično in zahteva ne le kratke notice o dogodkih, temveč izčrpno poročanje ter morda celo del strokovne analize. Takemu trendu se seveda mora prilagajati uredniška politika. Boštjan Fon je z gorami povezan že od otroštva (foto: arhiv Boštjan Fon) Reševalci rešujemo. Le malo pa se sprašujemo o obveščanju, ki je s tem povezano. Misliš, da bi ob nesrečah morali biti bolj pozorni na to, kakšno utegne biti medijsko poročanje? Zagotovo ste op ^