Gorski reševalec_2 - Page 9

MEDNARODNO SODELOVANJE PORO?ILO S TE?AJA V ITALIJI - PASSO ROLLE 20.9.- 26.9.2010 Tekst in slike: Jurij Jeršin Na povabilo gorske šole »Guardia di finanza« v Pre- podaljševalnim vozlom. Ta vozel se z lahkoto razrahldazzu , v nadaljevanju GdF, smo se štirje ?lani GRZS ja, da skozenj ste?e podaljševalni vozel. in sicer Slavko Roži?-inštruktor, Grega Brajnik-VRP, Primož Ravnihar-VRP in Jurij Jeršin-inštruktor, udeležili celotedenskega te?aja na prelazu Rolle v srcu italijanskih Dolomitov. Te?aj je bil predvsem namenjen vodnikom reševalnih psov in njihovim štirinožcem in tehniki stenskega reševanja. Gi-gi Kong Dvojna zavora na vponko Soccorso Alpino Guardia di Finanza (SAGF - Gorsko reševalna služba finan?ne Policije ) SAGF je bila ustanovljena leta 1965 za zaš?ito ?loveških življenj v gorskem obmo?ju s 23 postajami na celotnem obmo?ju Alp, vklju?no z Gran Sasso in Etno ( Nam najbližja je na Sella Nevei ) . Sestavljena je iz visoko motiviranih kadrov , izbranih na podlagi strogih meril, ki zagotavljajo visoko u?inkovitost in usposobljenost. . Dejavnosti in pristojnosti postaj SAGF Dva reševalca ob nosilih Pripadniki SAGF so usposobljeni in opremljeni za delovanje v razli?nih situacijah in zagotavljajo nujno 24 urno pripravljenost in takojšnje ukrepanje v primeru prošenj za pomo? v sodelovanju s številnimi javnimi in gospodarskimi službami »117«. Ampak njihovo delo se ne kon?a tukaj. Reševalne akcije izvajajo predvsem v gorskem obmo?ju, opravljajo inšpekcijske dejavnosti, reševanja na smu?iš?u, patrulje na gorskih poteh, prepre?evanje in kaznovanje okoljskih kršitev, zbiranje podatkov za preu?evanje in prepre?evanje lavinskih nesre?, sodelovanje z drugimi agencijami, pomo? pri izvedbi usklajenih vaj, itd. Dvig s pomo?jo Kongove vitle Stensko reševanje Za razliko od naše tehnike, sloni tehnika spusta »GdF« na enem sidriš?u in z uporabo Kongovega »Gi-gi «-ja, ki v bistvu zamenjuje zavoro na vponko v naši tehniki. Uporablja se osnovna alpinisti?na oprema brez specialnih ali namenskih elementov. Ker v njihovi tehniki tudi podaljšujejo vrvi za dodatno varovanje na vrveh uporabljajo vozel »Tac«, ki je v bistvu tesarski vozel, ki ga zaklju?ijo s polovi?nim GORSKI reševalec 9