Gorski reševalec_2 - Page 7

INTERVJU Vendar sem si kar nekajkrat zastavil vprašanje - spet prišli pome. V primeru, ko pride do zara?unavanja kaj sploh po?nem tukaj, saj lahko tudi jaz umrem? reševanja, ker sem o?itno sam povzro?il neljubi zaplet, pa spet pokli?em kakega vplivneža, obvestim medije. Kaj meniš o reševalcih in njihovem delu nasploh? In potem so krivi reševalci, ki jih kar naenkrat nih?e ve? ne brani. Sramotno…Ali je res potrebno izNa to vprašanje bi odgovoril malo bolj indirektno. Ko postavljati reševalce, ki vedno nesebi?no pomagajo. sem se ob nedeljah (ali pa ob praznikih) zjutraj peljal v Drugi dejavnik: standard v Sloveniji je relativno vislužbo na Brnik sem videl prazne ulice, prazne ceste. sok. Poglejte samo cene spanja v gorskih ko?ah. Sre?al sem le tiste, ki so na ta dan delali. Tako kot jaz, Moderno je iti v hribe. To danes po?ne veliko ljuso se vozili v službo še policisti, zdravniki, med. tehni- di! Denarja je dovolj, lahko se kupi najboljša opki, cariniki, vzdrževalci, šoferji avtobusov, smetarji, rema. Kot pravi rek: Obleka naredi ?loveka. še bi lahko našteval. Voditelje radijskega programa, Nekateri to prevedejo v ‘’dobra gorniška oprema in televizijce tu ne bi upošteval. Tu smo, skratka, bili naredi dobrega gornika/alpinista’’. Pa smo tam! tisti, ki smo skrbeli, da se svet vrti. Brez teh poklicev ne gre. Med njih bi uvrstil tudi gorske reševalce. Se ti je kdaj zgodilo, da nisi mogel zaradi razli?nih V današnjem ?asu delujemo kot anahronizem, kot in- okoliš?in pomagati? Sam vem, da v?asih pride fantilni altruisti. Danes, ko je profit in denar vse. Le tudi do takih sit XX?Z??????H?????Z?[H?[?]?H?]?H???[[??1hY[ ???????]H?H?[H\K?Y?Z??#H????]??[?YY[?H?Z????1#\??H??Z[?H?YH?\?q#XH?B??\qhq#XZ??#H??H?Z??qo??H?XY?]H?Z??]H?Y?[]O??????[H?YK?Z?] ???H?qhY]?[?H1#Y?\??B?[Y[?]?H[?[?qh[??H?[X[??[??[??[??\?[^??1#H?H?Y[ ?Z??H??Z??H??#ZH???qhY]?[?]???[??H?q#Y\??Y[H?Y?[ \??[?[Z?\??B??Y\?X???[H?H??H[?K?\?[?H?X?\???^?????[??KHY[?[HH?HZH?Z???o?\?[?1#^????#H?H?H??[YH???[?[??[[??1#Y\?H?H?qh[????H?[Y[???q#[?Z??????[?H?\?Y\?K??Z?]?[H?H??X?[ H??H[????#YH??H???X?K?]?YH????Z??YZ?]]?H??]?[H?[????#H?H?[???[YH?]Y?????[H?\?Y[??Z??H?[B??qhY]?[?H\???X?????[[??\[?[1#Z[H?qo??H?Z?H?\?q#YK?Z???[H?[H??Z?X[??Z?hX[[???[Y\?Z ???H?\?\?]?[H??#H[H?X????[YK?[H[?????]Z?[???[H?qhY]?[?HZ??Z?K?Z?YH??q#YZ???Y?]?K?H??[?1#Z[H?Z????\?[H???K1#YH?H??H[???[H?Z?Z??]YH??[8?$??Y??\?qh[????Z?H?Y?[??K?H??YZ?K[H?qhY]?[?H?]?q#B??Y?[[???H???qhX[??Hqo???????[K??Z????HYZ?B???Z?[?o????K???H?qhY]?[??HH[?H??]B??H1#[[????\?[?X?K?Z????H??Z?[H?qhY]?[?H?YZ?]?H?[??HZ?\K?H??qhX[HZ??[Y[??[?B??&8?&P?\?\?X[?Y?[Y[?8?&x?&K??HH[?????Z?qhY]?[?]???H??[H?qh]?O??Z?Z??[??\??H?#Z?H8?&8?&\?qhX[???Y?[??x?&x?&H?U?Z??[H1#[[????\?[?X?K[H?[H?[YH?KHZ?H??\?H[[??[??Z?Hq#H?[?X\??O??]??Z??Z??Z??q#Y[O?[H[X[H?[YH?Z?][?K??Z???H??X?[HZ??YH?H??X??[H?]??K??H?HYZ?K???H?Y?[??H?H?qhY]?[?H?]?[Z????\?[H1#[[???[Z???qh]]??[??Z?H?H?qh]]?[ ??[??Z??K??Z?H8?$?YH?Z?qh]?Z[X[H?[YH?H?[N???Z???H????Xqo?H?H?Y[X?[?[??Z?][?K?]?Z???H??X?[H[???X??[H?]??K???Z?HZ??Z?K??K??8?&8?&\?qhY]?[?x?&x?&H?\?H???H?Y[?K???[H?[H\?X??[?Z?Z?Z?]??Z???B?[H[Z??\??]?H?H1h]]?[??qhY]?[???H?Z?H????#X[H???????]\?H??H?Y?[????Z??]??q#O?K?H1#H?H?[K???\?q#Y[?X?[\???\????Z???Y?[??K???K?[?H[]H?HZ???[?[H[?[??H?H ??H1#H?H?[K????[[??[Y[HH??q#H?]\?q#X[??H1h]]?[H?qhY]?[???]?]KYY??[[K?H?????\?[?Z?H??]?^?KZ??H?H????[????q#[?HZ?]??Z?K???H?H[?[?H[Y??Z?K?]?KH?[?\??]?\????H?H?\??K??qo??H?Z???Y?[??K??H??^?]?H???H?q#Z?[H?]??H?]??ZYYZ?]? ?H1#H?H?[H??q#H?#XZ?[??Z?H??#ZK?q#H]B??Y??[H?[Y[?Y?H\??K??[Y\???Z?Z??HZH???K?H??X[???[??]?H?H??[??X[??hYH?Y?[??K????q#Y[H LL?1#YHYH?H?YZ???qhY]?]H??q#Y[B?YYZ?K?H?[??H?Y???Y??H?YH?H?^?Y\?HH?X?\?H??q#Y[H?]??Y?H?Z?][?K?H??H?Y?Y?B??]??qo?KH??H[?Y?H?]?Y?KH????qhY]?[?B??qhY]?[X??[????qhY]?[?]??[Z??\??[B??????B????