Gorski reševalec_2 | Page 4

DOMA?E NOVICE Veterani tržiške GRS na ekskurziji Veterane tržiške GRS je v torek Matija Perko popeljal na že tradicionalno letno ekskurzijo. Glavni cilj je bil letos novi Slovenski planinski muzej v Mojstrani. Udeleženci so bili navdušeni nad novo veliko pridobitvijo slovenskega planinstva, ?etudi v muzeju marsikakšna zgodovinska podrobnost manjka. Pot v Mojstrano jih je vodila preko Radovne in Starega vrha nad Martuljkom, zaklju?ek pa jih je ?akal “Pri Kašarju” v Žirovnici. Vso ekskurzijo so spremljale pripovedi, najve?krat hudomušne, iz spominov na aktivno dobo naših veteranov v tržiški GRS. Pa tudi odkrita zahvala sedanjemu rodu tržiških reševalcev za pozornost, ki so jo z ekskurzijami, in sicer, deležni! Fotografija in besedilo: Janez Kavar Kolesarska tekma na Šijo – duatlon 25.9.2010 Konec septembra je bila že tradicionalno na vrsti tekma-kolesarski vzpon na Šijo v organizaciji DGRS Trži?. Za popestritev družabnega tekmovanja se je tokrat vodja Vili Vogelnik-Vigl zamislil kolesarski vzpon do Šije dopolniti še z vzponom na Kladivo – torej duatlon. Na koncu nam je na?rte prekrižalo vreme, saj je na sobota lilo kot iz škafa. Kljub dežju se je na startu pred gostilno Pr’Krvin na Slapu zbralo 6 pogumnih kolesarjev in 1 kolesarka. Zaradi razmo?enega terena in dežja je bil dolo?en cilj za vse pri ko?i na Šiji (duatlon bo torej po?akal do naslednjega leta). Zmagovalci kolesarskega vzpona: srednjemu izra?unanemu ?asu (od vseh tekmovalcev) 2 uri 1 minuta pri kolesarskem vzponu od Krvina do Šije se je najbolj približal LEGAT DEJAN s ?asom 2:14:09. Najhitrejša v ženski kategoriji je bila Tea Femc, v moški pa Tomaž Sokli?. Glede najhitrejšega kolesarja (absolutna kategorija) bi pa lahko uporabili Prešernove verze: “možake je dolgo vodila za nos, ga stakne nazadnje, ki bil ji je kos.” oziroma je junakinja prejšnjih vzponov staknila kar dva povodna ali za deževno tekmovalno soboto primerneje re?eno “deževna moža”: 4 GORSKI reševalec 1. Tomaž Sokli? 1:23:00 2. Franci Sokli? 1:27:45 3. Tea Femc 1:29:30 4. Legat Dejan 2:14:09 5. Škropeta Jože 2:27:09 6. Smolej Robert 2:27:09 7. Primoži? Janez 2:39:00 (zamudil na štart, pa vseeno ?astno zastopal DGRS Trži? ) Vaje in izobraževanja pripravnikov - gorskih reševalcev Po poletnem »odmoru« jesensko obdobje obi?ajno za gorske reševalce prinese vrsto izobraževanj, te?ajev, vaj v okviru mati?nega društva GRS in GRZS. Znanje obnavljajo vsi gorski reševalci, za pripravnike-nove ?lane GRS Trži? pa zadnji dve leti na?rtno organiziramo še dodatna-lo?ena usposabljanja. S tem imajo pripravniki boljše možnosti, da se ?im bolje usposobijo za uporabo opreme in postopke ter delo, ki jih morajo obvladati kot gorski reševalci. Svoje znanje morajo po 3 letni pripravniški dobi pokazati tudi na izpitih za gorske reševalce. V septembru in oktobru je tako potekal sklop ve? vaj na terenu in v prostorih GRS Trži? na policijski postaji Trži?. Pripravnik Klemen Premrl se je nato 16.oktobra udeležil izpitov iz letne reševalne tehnike, ki so potekali v Tamarju. Glede na njegovo dolgoletno aktivno alpinisti?no pot na najvišjem nivoju tudi tu ni imel nobenih težav in je izpit opravil z odliko. Trije tržiški inštruktorji gorskega reševanja so na izpitih sodelovali kot ?lani izpitne komisije. Inštruktorji GRS ugotavljajo, da povpre?no znanje pripravnikov v zadnjih dveh letih ni najboljše oz. imajo nekateri kandidati precej težav pri izpitih. Pripravniki, ki imajo alpinisti?na znanja in so aktivni plezalci obi?ajno brez ve?jih težav opravijo izpit za gorske reševalce, medtem ko morajo ostali (tako kandidati kot inštruk torji, ki na mati?nih društvih izobražujejo pripravnike) vložiti precej ve? napora da si pridobijo potrebna znanja. Reševalci, ki opravijo izpit morajo imeti dovolj znanja in obvladati potrebne veš?ine za gorsko reševanje, ker samo pravilno znanje zagotavlja varnost reševalcev in reševancev. V ta namen so postavljena tudi merila in kriteriji ocenjevanja, ki pa jih kandidat z zadostno mero znanja, spretnosti in prizadevnosti lahko doseže.