Gorski reševalec_2 - Page 17

ŠPORT ture Race Slovenija, letos je bilo tako na doma?ih tleh že 8 tekmovanje. Udeleži se ga mnogo ekip, udeležba je precej mednarodna, pohvale s strani tekmovalcev so velike. V Sloveniji obstaja tudi ve? šprint in krajših tekmovanj. X- Raid Francija VARNOST Adventure racing je mnogokrat predstavljen kot oblika tekmovanja, kjer posameznik odkriva svoje meje in želi preko njih. Tekmovalci se pogosto sre?ujejo z neznanimi ob?utki, kot so posledica nespanja (prividi, prisluhi, zmanjšana koncentracija) in fizi?ne iz?rpanosti. 15 minutni »power nap« - AR Poljska Zgodilo se je tudi nekaj smrtnih nesre?, katere so sprožile precej debate glede varnosti na teh tekmovanjih: junija 2003 se je smrtno ponesre?il Dominique Robert (kajak) na tekmi Raid Gauloises. Septembra 2004 na tekmi Primal Quest pod padajo?im kamenjem (boulder) umre Nigel Aylott. Eduardo Delgado Rosas je umrl februarja 2005, potem ko je zaklju?il z 1 km plavanja na Extreme Adventure Hidalgo. Leta 2008 so v Franciji umrli trije tekmovalci, potem, ko jih je zajela snežna nevihta – podhladitev (organizatorji so tekmo sicer prekinili / skrajšali, vendar je bilo za njih žal prepozno). Reševalna ekipa na tekmi v Franciji Na adventure race tekmovanjih so najpogostejše nevarnosti in poškodbe: žulji, dhidracija, son?arica, zvini, zlomi, odrgnine, podhladitve. Glede na dosedanje osebne izkušnje so pogosti padci na kolesu (velikokrat pono?i zaradi premalo spanja, ko ?lovek enostavno zaspi), žulji (predvsem na tekmah, ki potekajo v deževnem vremenu), zvini se pogosto dogodijo na gorskih trekingih, dehidracija in son?arica v vro?ih dneh ter podhladitve v deževnih in hladnih, vetrovnih dneh (in no?eh). Pogosto mazanje in manjava nogavic veliko pomagata, še vedno pa ob veliki vlagi žulje te vrste popolnoma težko prepre?imo Varnost v prvi vrsti zavisi od organiziranosti tekme in od samih tekmovalcev. Na tekmovanjih je obvezna prva pomo? z predpisano vsebino in je pred tekmo pregledana s strani zdravnika. Velika tekmovanja so ponavadi pokrita s satelitsko navigacijo, s ?imer je mogo?e slediti vsako ekipo. V kolikor pride do nesre?e se preko satelitske naprave sproži klic za pomo?, v kolikor teh ni, se pozove pomo? preko mobilnega telefona. Tekmovanje samo po sebi ni nevarno, ?e se ga pravilno lotimo, seveda pa se nezgoda lahko zgodi. Gre za šport, ki se v ve?ini odvija v divjini, v gorskih predelih, na divjih vodah,po ve? dni, neprekinjeno (zelo malo spanja), ob vseh vremenskih pogojih (ob zelo hudih vremenskih pogojih so lahko prekinjene), kjer je možnost nesre? iz zgoraj navedenih razlogov pove?ana. Na drugi strani pa lahko re?em, da gre za ljudi, ki so veš?i disciplin s katerimi se spoprimejo na teh tekmah, »poznajo« sebe in svoje zmogljivosti, so »pomaga?i« in jih skozi pot vodi ekipni športni duh, pogosto gre tudi za med - ekipno pomo?. »Gore so vendar tako lepe in varne, okrutnih gora ne poznam. Nevarni smo sami, kadar dvomimo v svojo pot, kadar se nam tresejo kolena, takrat, ko bi morali militi in garati. ?utiš, da boš preživel in to je dovolj: veselje do življenja, volja do dela in sprejemanje narave takšne, kakršna je«. Nejc Zaplotnik (Pot, 1981 : 87) GORSKI reševalec 17