Gorski reševalec_2 - Page 16

ŠPORT tekmah sestanek izvede en dan pred tekmo, kjer tekmovaci prejmejo karte z ozna?enimi obveznimi kontrolnimi to?kami ali podanimi koordinatami, kjer se kontrolne to?ke nahajajo. Poleg tega se na sestanku poda še pravila tekme in druge potrebne infomacije. Na karti so dolo?ene tudi t.i. tranzicijske to?ke, katera prestavljajo mesto, kjer ekipo »?akajo« boksi ali sodi. Vsaka ekipa ima v le - teh spravljeno vso potrebno opremo, ki jo potrebuje skozi tekmovanje. V ve?ini primerov se na tranzicijskih to?kah menja tudi disciplina, kar pomeni, da se tekmovalec opremi z vso potrebno opremo, ki jo bo potreboval v nadaljevanju (do naslednje tranzicijske to?ke, kar lahko predstavlja 24 ur in menjavo ve?ih disciplin). S strani organizatorjev je dolo?ena obvezna oprema za posameznika in za ekipo, ki jo je potrebno nositi celotno pot (najve?krat je to prva pomo?, ?elna svetilka in rezervne baterije, pija?a in hrana, bivak ali spalna vre?a, alu folija, topla obla?ila, vžigalnik, žvižgalka, mobilni telefon). Pred tekmovanjem organizatorji pregledajo opremo, prav tako tudi med samim tekmovanjem in v kolikor zahtevane opreme tekmovalec nima, sledi kaznovanje ali celo diskvalificiranje ekipe. Pravila so od tekme do tekme po malem razli?na, kot neka splošna pravila pa lahko navedemo naslednje: prepovedana je uporaba motoriziranega premagovanja terena, uporaba GPS, pomo? drugih, razen sotekmovalcev, nošenje obvezne opreme. Vsaka tekma ima tudi svoja posebna pravila, npr. Primal Quest poda kazenske to?ke ekipi za nešportno vedenje, neupoštevanje pravil tekme, poškodovanje opreme organizatorjev, pozitivni test na dopingu, izguba kontrolnega ?ipa. V ekipi se dolo?i vodjo ekipe in navigatorja. Od ekipe do ekipe zavisi v kolikšni meri je ta vloga zaupana posameznemu ?lanu, pomembno je, da so odlo?ilne vloge, kot sta navigator in vodja ekipe dolo?ene pred tekmo, prav tako cilji in filozofija ekipe. Za dosežek ekipe je poleg fizi?ne pripravljenosti zelo pomemben timski duh, timsko delo, “vsi za enega, eden za vse.” Ekipa je uspešna toliko, kot je uspešen “najšibkejši” ?lan ekipe. Pomembna je porazdelitev mo?i, vedno je treba pomagati najšibkejšemu, ker le tako lahko napreduješ. “?e pomagaš drugemu pomagaš sebi”, tu tudi dejansko drži. Timski duh nas je pripeljal preko 1000 km divjine – The Raid World Championship, Kanada 16 GORSKI reševalec Timski duh nas je pripeljal preko 1000 km divjine The Raid World Championship, Kanada ZGODOVINA Za?etek teh zvrsti tekmovanj pripisujejo tekmi Karrimor International Mountain Marathon iz leta 1968, kjer so morale dvojice prehoditi oziroma prete?i hribovsko/gorsko podro?je v dolžini dvojnega maratona, z nošenjem vse potrebne opreme za dvodnevno prebivanje v naravi brez podpore drugih ljudi. Leta 1980 je organiziran Alpine Ironman v Novi Zelandiji, kjer so morali posamezniki za dosego cilja te?i, veslati in smu?ati. V istem letu je potekalo tudi t.i. Coast to Coast, ki vsebuje že ve?ino elementov današnjih tekem: tek/treking, kolesarjenje in veslanje. V letu 1982 so tekmovalci na tekmi Alaska Mounatin Wilderness Classic 6 dni premagovali obmo?ja divjine, ta tekma predstavlja prvo tekmo z elementi orientacije po divjini, s kompasom in karto. V letu 1989 pride moderna era adventure tekmovanj z Raid Gauloises v Novi Zelandiji. Gre za ekspedicijski na?in tekmovanja, kjer mešana ekipa tekmuje v ve? dnevni dirki. Po zgledu te tekme se v letu 1995 odvije še Eco – Challenge v Ameriki, s katero se pojavi tudi izraz »adventure race«, s katero so novinarji poskusili opisati tekme razreda Eco Chellenge in Raid Gaiuloise. V letu 2002 poteka prva ekspedicijska tekma na terenu Amerike, Primal Quest. V letu 2004 se odvije Patagonian Expedition Race, ????????????????????????????)??????????????????????????????????????????????+ ??????????????? ??????????????????????????)???? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????]???? ??????????????????????????)????????????????????????????????????????????)???????????????????????????I????????????)??????M?????? ????I?????A???????aA?I?????A??????]???? ??????????a??????????? ?????? ????)???????? ??????X?M?????????????????????????)??????????????????????????????????????((0