Gorski reševalec_2 | Page 15

ŠPORT ADVENTURE RACING - PUSTOLOVSKA TEKMOVANJA Tekst: Andreja Jagodic Slike: Adventure Race Slovenija “Ve?ina ljudi ne razume, kaj nas žene v skrajne napore in tveganje, vendar cilj z vsakim kan?kom napora pridobi na vrednosti. ?im ve? napora in tveganja si vložil, tem višje je cilj in tembolj vro?a je želja, da bi ga dosegel. Vse ve?ja je tudi volja in zgodi se celo, da prav ta volja, ki sicer v no rmalnih okoliš?inah pomaga živeti, prevpije vse varnostne signale, celo nagon po samoohranitvi, in požene ?loveka do skrajnosti in preko nje… Ljudje ne umirajo zaradi slave, odkar svet stoji pa umirajo zaradi vro?e želje, odkriti v sebi skrite sile, ki te postavijo nad meje, v katere si ujet v mirnem zape?karskem življenju…” Nejc Zaplotnik (Pot, 1981 : 87) Pove?ano število obiskovalcev gorskega prostora prinese tudi možnost pove?anja nesre?, poškodb in drugih »neprijetnih resnic«. Poleg gorniških dejavnosti se pojavlja vse ve? tekmovalnih oblik, h katerim smo gorski reševalci pogosto pozvani kot dežurna ekipa ali poklicani kot reševalna ekipa. Prispevek ima namen predstaviti športno tekmovalno dejavnost, ki se vs R&??WfV?f?GVF??6??fV?6???F?V??F??P?W7F???g6??FV???f??R???&??( ?GfV?GW&R&6??~( ??&bF???BFV??RF?FV??R?R??WF??7?V0????&??B??? +??vW"? *??R???fF??7?V2???F??F??f????H??&?F?Z??( 2V?7VF?6??6???FV??????&v?F?"????F???H??'fW???F?H????F??[?????7????"??VBrF?Wf??FV????"&??&6?P?W?G&V??R&???G&V&?'fW???7F?BW&R +?b??7\*????V??R?B"F?RFV???f?6Wb??&?H????B??????V???&VG7Ff????7&?F?Vv7???????6???'&W?&W7F??&?F?6????F???H?V??&?v??W?&&??V??Wf?F?????6??f?v6?????F?V???P?6??V?Vv H?????V??F?6?f?f??6???6V?RV??R??F??6??FV???f???H????6???H??&?&f?????F??f?7BbF?f????????&??R?&V?R??&?R??F??&???7???FW"?&?V?F6???g6V?FW&V???g&V?V?6????&??W&?6??6??f???v????W7V??V??R??&???&V?F?&?v??B???G&???RF?H?RF????G&???RF?H?P?6?W???BV?????\H??Rg&??R???f?F???V?????F?Wf??????H?6????v??F?fR??&V????W?W&???????&????bv?&????&?&??6?6?W??6??FV????g?G,[???f?7B??7&VF?F?H?V??7B?7G&FVv????g?G&???7B?EdT?EU$R$4??r( 2U5D???e4???DT???d??P?w&R?FV???f??? Z?'B????G'\[?V?Rf???H?????6???H????g?G,[???f?7B?6?W??6???F?f??7B?v?&??Rb?&f????f?GW&??V??6W7Ff?V????&??H??F?66???????6R?Gf????f\H?????fV???f\H???&?F?????@?bf\H???G'Vv?? Z?'F?b????v?7FV?ZRF?66???R6??FV??G&V???r?v?'6?????W6&?V??R???????R??f??R????????r?&????R?7\ZH???R??g?V????P??g'f????'7Gf???f?v6???????v?7FR6??ZRF?7Gf??????R??F???R?FW6???R?f?F??7W7B?g'f?( 2%t2??F?f?F????F??76???f\H??FV???f??6R&?g,ZH?bG&?&?&VFS?7&??B??@?BF??W"??V????Gf?F?Wf?FV???f????B"F??C?W"???V?7VF?6??6?FV???f????B2F?F????f\H??FV???f??&f?????FV???'&W?&W7F????7??R?RFV?7G&FVv??RV??R????????G&V?R&?F?F??6???F?F??7???R?V??&??H???BV??RF?V??R?????&?Z??FV????FV??&v?6??6??6W7F?V?????&VB6?? ZF'F????VGFV????6R&?F?Z????t?%4???&\ZWf?V0??P??