Gorski reševalec_2 - Page 14

NA OBISKU V SKANDINAVIJI usi so že davo izstopil jest sm pa zihr zaspav sej sm Naslednji dan sva odrinila nazaj na Švedsko in sicer od Mossa (trajekt) naprej po južni strani jezera Vänern še zej na tmo vlak’’ mimo Jönköpinga in Norköpinga v Nävekvaren, kjer je stoletja delovala livarna topov nato pa litoželeznih pe?i, ki pa je v zadnjem ?asu tudi zamrla. V dneh do vrnitve domov mi je Jur pokazal še kar nekaj lepot okoli svojega doma. Prekrasno jezero Nävsjöns iz katerega voda je dajala energijo za doma?o livarno in obrambno linijo Felmore nad morjem v bližini Oxelsunda. Dvakrat pa sva obiskala bližnja plezališ?a, najprej doma?i Bistaberget v katerega zahaja dvakrat tedensko in drugi? nekoliko oddaljenejši in mnogo ve?ji Simonsberget (10 km od doma) kjer je preko tristo smeri v veliki meri pa se vse pleza z sprotnim nameš?anjem varoval (v zadnjem ?asu je to varovano obmo?je in je vrtanje prepovedano). Plezala sva nekaj smeri 4 in 5 stopnje, da ?lovek dobi malo vpogleda kakšna so njihova plezališ?a, možnosti pa je ogromno. Imela sva izredno sre?o z vremenom in kar prehitro je bilo treba vzeti slovo od prijatelja in njegove soproge in se vrniti domov z željo da se drugo leto, ko ima Pod kontrolo opazovalcev Jur namen obiskati doma?e kraje zopet vidimo in v Ko sva po preplezani Via Lari po?ivala v kampu pa je rekel: okviru svojih sposobnosti zlezemo kakšno lepo smer. ,,?vovk more bit pa res anmau ubrisan, de se pr Vse je minljivo in vsem se nam bo enkrat ?as iztekel mojh leth pele 700 km dele? de b zlezu eno al pa toda Jur o tem ne razmišlja. V življenj si mora ?lovek dve smeri po gre pa spet tolk dele? nazaj damu.’’ postavljati glede na starost in sposobnost tako viPo vrnitvi v kamp sva se odlo?ila, da si naslednji soko, da jih ve?krat doseže, ?e ne je celo življenje dan ogledava sosedno dolino Fyresdal saj je vre- nezadovoljen. Njegovo življenje, ki je v veliki meri menska napoved ugodna, kar tu ni v navadi (nekje povezano z hribi in plezanjem mu je o?itno v veliko sem izbrskal podatek da je v teh krajih slabo vreme zadovoljstvo saj je na moje vprašanje, ?e ve koliko tudi do tristo dni na leto) in bova šla plezat nasled- smeri je preplezal odgovoril: Vse imam zapisano nikoli nji dan. Prijeten izlet lepo vreme in ogled nasledn- pa mi ni prišlo na misel, da bi jih preštel, smeri, ki jega cilja Troldhavgen stene, ki ga je Jurij izbral so sem jih preplezal so del mojega življenja in ne številke nama polepšali dan. Ta predel so v osemdesetih letih na papirju. Dokler bom lahko bom plezal , ko pa ne plezalsko odkrivali Nemci in o tem tudi izdali vod- bo šlo ve? se bo s tem treba sprijazniti ?eprav težko. nik (Götz Wiehmann - GO Nort ! / klettern in Süd Po mojem ime smeri,,Starec na luni’’ Jurju ne pristoji, Norvegen 1980/). Na koncu jezera v dolini Fyresdal bolj bi mu pristajalo kakšno v stilu Ve?ni mladeni?. se dviga gladka stena Vikfjel v kateri so potegnili 15 raztežajev dolgo smer z mnogimi mesti 7 in 8 stopnje . Just for Fun (Samo za zabavo) Ta smer do katere je približno 30 minut dostopa je nekoliko druga?na od prve. Na treh štantih so klini (dva svedrovca in en navaden) le na koncu tretjega kjer je 10 metrska pre?ka brez velike možnosti zatikanja ravno toliko strma, da je zame ne vajenega na trenje plezalk na granitu predstavljala nekoliko psihi?nega nelagodja a je šlo vse brez problemov. Vse ostalo pa je res ena sama zabava z obilico dobrih grifov in možnostjo varovanja. Pogled z vrha na bližnja jezera in strme stene te o?ara, po sredini stene pa pada kar obilen slap in sprašuješ se od kot se jemlje voda. Za vrhom skal je velika mo?virnata planota , ki ga napaja. Z vrha sva se vra?ala po malo daljši poti, ki je precej zaraš?ena in mo?virnata a varno pripelje pod steno. Tudi to smer so prvi plezali Nemci, prav oni so plezalsko odkrivali to podro?je. Fisher, Wiechmann in Rozenzweig 10.8.1992 in njihov komentar zapisan v vodniku je ,,purer genuss,, ( ?isti užitek ). 14 GORSKI reševalec Just for fun