Gorski reševalec_2 | Page 2

NAMESTO UVODA Reševalke in reševalci Spoštovani reševalci in reševalke Z zanimanjem sem prebral prvo izdajo Gorskega reševalca in komaj ?akam izdajo drugega. V njem sem zasledil nekaj zanimivih tem iz vsakdanjika gorskega reševalca, po napovedi pa bo druga izdaja še boljša. Zelo sem vesel, da se reševalci poleg svojega poslanstva ukvarjajo še s ?im drugim, pisanjem razli?nih ?lankov ki so povezani z gorskim reševanjem, pohodništvu, gorništvu, prvi pomo?i in še in še razli?nih tem. S tem dajete velik prispevek preventivni dejavnosti v smislu ozaveš?anja in obveš?anja vsem, ki zahajajo v naše prelepe gore. Lu? je ugledala tudi druga številka Gorskega reševalca, internega glasila GRS Trži?. Prva številka je bila lepo sprejeta in to nam je dalo volje za nadaljnje delo. V tej številki je spet obilica zanimivega branja , v uvodniku je nekaj besed aktualnega predsednika GRZS Igorja Poto?nika in še veliko drugih zanimivih tem. Gorski reševalci smo zanimiv konglomerat razli?nih znanj, izkušenj in poklicev , zato je še bolj zanimivo videti, kako razli?no doživljamo in sprejemamo naše poslanstvo v GRS. Trenutno se dogaja kar nekaj zelo aktualnih stvari, ki bodo krojile in vplivale na delo Gorske reševalne službe oz. Zveze , v katero je povezanih 15 društev in dve postaji v okviru Planinskih društev. Besede, ki jih trenutno najpogosteje slišimo so gospodarska kriza, zmanjšanje stroškov in racionalizacija. Gorski reševalci težko sprejmemo dejstvo, da bi ob že tako velikem lastnem vložku v organizacijo morali na ra?un ponesre?enih in pomo?i potrebnih zmanjševati nivo usposobljenosti ali opremljenosti ali celo selektivno izbirati komu bomo pomagali in komu ne. Naša organizacija bo kmalu stara 100 let in preživela je že kar nekaj držav in vlad , kar le še bolj dokazuje da naše delo ne more in sme biti podrejeno trenutnim politi?nim interesom ampak zgolj bistvu – pomo? vsem gornikom, alpinistom in ostalim, ki se znajdejo v težavah v gorah in težko dostopnih mestih. Še nekaj besed pred prihajajo?o zimo. Na kratko bi lahko rekel : Za?nimo se ukvarjati z upravljanjem in prepoznavanjem tveganja. Naše okolje oziroma gore ne bodo nikoli popolnoma varne in le od nas je odvisno , kakšno tveganje smo sposobni še varno sprejeti in kakšne ukrepe sprejeti , da ga ustrezno zmanjšamo. To pa pomeni da se moramo ustrezno izobraziti in usposobit ter uporabljati ?im ve? opreme , s katero zmanjšamo tveganje pri razli?nih oblikah gibanja v gorah. Še enkrat želim vsem veliko lepih trenutkov v gorah in sre?no do naslednje številke. Mineva pol leta od moje izvolitve na mesto predsednika GRZS. V tem ?asu sem ob sebi zbral ljudi, gorske reševalce, ki vodijo posamezne resorje – komisije, dva podpredsednika, katera sta mi v veliko pomo? pri vodenju tako zahtevne organizacije kot je GRZS. Naša organizacija ni le reševanje ljudi, ko so jo le ti potrebni, je še veliko ve?. Ves ?as sodelujemo z razli?nimi organizacijami in ustanovami. V našem skoraj sto letnem delovanju smo dokazali, da smo vredni zaupanja in spoštovanja. V ?asu recesije, kjer se finan?ne dotacije zmanjšujejo smo uspeli zadržati enako poga?o. Tudi v naslednjem letu nam je obljubljen enak kos poga?e, katerega potrebujemo za opremljanje, usposabljanje in reševanje. V tem ?asu smo pri?eli kar nekaj projektov, katere bi radi izpeljali v podeljenem mandatu. V kratkem bomo podpisali sporazum o sodelovanju s PZS in skupaj ustanovili odbor Gore in varnost. V sodelovanju z PZS in ARSO bomo poskušali storiti nekaj ve? o obveš?anju o nevarnosti snežnih plazov in dnevnem stanju nevarnosti snežnih plazov v naših gorah. Pripravljamo spremembe na podro?ju opreme, saj si reševalci zaslužijo kakovostno, varno in prakti?no opremo, ki bo ustrezala evropskim standardom. Pripravlja se u?benik za gorskega reševalca in še in še imamo nalog, ki jih moramo opraviti, ena izmed njih je tudi izpeljati proslavo ob naši 100 letnici delovanja. Ponosen sem , da vodim organizacijo spoštovanih Slavko Roži? gorskih reševalk in reševalcev. Ob sebi imeti lju- Na?elnik GRS Trži? di, na katere se lahko vedno zaneseš je velika ?ast, zato upam, da bomo skupaj s svojim delom na preventivnem podro?ju prepre?ili marsikatero nesre?o, v primeru da do nje pride pa ponesre?enim ?im hitreje in kakovostno pomagali. Igor Poto?nik predsednik GRZS 2 GORSKI reševalec