GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 | Page 24

Enel PS Miloš Stojković Modularni Data Centri Moderno ICT poslovanje i stalne promene u IT opremi zahtevaju od data centra modularnost, efikasnost i upravljivost. Ovo se naročito odnosi na UPS napajanje i klimatizaciju. P refabrikovani elementi data centra omogućuju: • jednostavnije projek- tovanje i izgradnju • kraće vreme realizacije uz ma- nje rizike • jednostavno proširenje Prefabrikovani elementi mogu biti osnovni elementi infrastukture kao što su moduli IT celine, elektro napa- janja i hlađenja. Pored toga, najčešće se sreću grupisane prefabrikovane celine, i na kraju grade se i prefa- brikovani "all in one“ data centri. Moduli infrastrukture omogu- ćavaju najviši stepen pouzdano- sti DC, jer su samostalni kao celina, nisu funkcionalno vezani sa ostalim Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 modulima, i u slučaju otkaza jednog modula ostali mogu da nose potre- ban kapacitet (redundansa sistema N+1 ili N+N). Pomoću ovog kon- cepta jednostavnije se dostiže nivo pouzdanosti Tier III ili Tier IV, kao i naknadna sertifikacija od akredi- tovanih tela. Moduli UPS napajanja sadrže sve što je potrebno za neprekidnu isporu- ku čistog napajanja, uključujuću eksterni by-pass ormar za slučaj po- pravke UPS-a, distribuciju napajanja za potrošače sa prekidačima, doja- vu požara i gašenje, kao i hlađenje samog kontejnera sa opremom.