GM Business & Lifestyle br.92 - Page 6

Sadržaj Kolumna • Pro­ aj­ a pri­ a… d n č Piše: Pre­drag Peđa Mi­li­će­vić Prodaja • Upra­ lja­ je ko­ i­ nič­ im is­ u­ tvom v n rs k k s Pri­pre­mi­la: Ve­sna Ko­va­če­vić Glo­ al­ o is­ ra­ i­ a­ je b n t žv n • Po­ r­ ­ a­ i i da­ je ce­ e ino­ a­ i­e t oš č l n v cj Priprema: Redakcija Intervju • Revolucija koja teče Razgovarao: Zoran Kovačević Uče­ tvo­ a­ je u vla­ niš­ vu s v n s t ­ • Zaš­ o “ne” iz ugla me­ a­ že­ a t n d r Piše: Ire­na Bu­lat Po­ o­ ič­ e kom­ a­ i­ e r d n p nj ­ • I po­ led­ ji di­ ar im iz­ u­ i­ e s n n v ct Piše: Bo­ is Vu­ ić r k