GM Business & Lifestyle br.92 - Page 52

Styling Pa­stel­na po­sla­sti­ca za mod­ e ­ n sla­do­ku­sce Ana Lju­ in­ o­ ić pred­ ta­ i­a no­ u ko­ek­ i­u za je­ en/zi­ u 2015/16. b k v s vl v l cj s m Priprema: Redakcija redakcija@gmbusiness.biz N a Mod­nim vi­nje­ta­ma tra­di­ ci­ ­ al­ o odr­ a­ im u okvi­ on n ž n ru 37. Bel­ ra­ e Fas­ ion g d h We­ ­ a, 23. apri­a 2015. u ga­e­i­i Štab ek l l rj eks­klu­ziv­no je pred­sta­vlje­na no­ va ko­ek­ i­a Ane Lju­ in­ o­ ić za je­ l cj b k v sen/zi­mu 2015/16. Uni­kat­ne kre­ a­ i­e, ne­ va­ i­ aš­ ja sce­ o­ ra­ ­a i cj s kd n n g fij