GM Business & Lifestyle br.92 - Page 37

ADIZES SEE LEADERSHIP PROGRAM Počeo je upis za petu generaciju CHALLENGING PRACTICE je program namenjen - Preduzetnicima i top menadžerima spremnim za sledeće faze razvoja svojih kompanija - Kandidatima za top menadžere - Pripadnicima druge generacije u porodičnim kompanijama - Rukovodiocima Adižes SEE nakon dvadeset godina rada na razvoju kompanija i pojedinaca je pokrenuo edukativni program – Adizes Leadership Program. Odlučni smo da nesebično, i uz pomoć uspešnih vlasnika i direktora - mentora, prenesemo svoje znanje i pre svega iskustvo ljudima koji su spremni da omoguće rast i razvoj svojih kompanija. U Beogradu, nova grupa kreće sa radom 22.oktobra 2015. godine. Prijave slati na: bgoffice@asee.rs, tel/fax:+381 11 3640-740 Za dodatne informacije o Programu: irena.bulat@asee.rs, tel/fax:+381 11 3640-741 xxx