GM Business & Lifestyle br.92 - Page 3

Uvodnik U ime Redakcije Vesna Kovačević, glavna i odgovorna urednica Ia­ o je po­ lov­ im lju­ i­ a to već si­ ur­ o ja­ no, u ovom iz­ a­ ju k s n dm g n s d n ča­ o­ i­ a još jed­ om pod­ e­ a­ o na per­ a­ ent­ e pro­ e­ e ko­e s ps n s ć m m n n m n j su je­ i­ a kon­ tan­ a sa­ re­ e­ og po­ lo­ a­ ja. Ak­ e­ at sta­ lja­ o dn s t v m n s v n c n v m na di­ i­ al­ u re­ o­u­ i­u či­i smo sa­ re­ e­ i­ i, a ko­a zah­ e­ a tran­ gt n v l cj j v m nc j t v sfor­ a­ i­u bi­ nis mo­ e­a i po­ lov­ ih stra­ e­ i­a. m cj z d l s n t gj O pri­ tu­ u di­ i­ al­ oj tran­ for­ a­ i­i raz­ o­ a­ a­i smo sa Bra­ i­ s p gt n s m cj g v r l n sla­ om Vu­o­ i­ em, pred­ ed­ i­ om New Fron­ i­ r Gru­ e. Teš­ o da v j vć s nk te p k se mo­ e na­ i bo­ji sa­ o­ or­ i­ o ovoj pro­ le­ a­ i­ i, jer New Fron­ ž ć l g v nk b m tc ti­ r, po Gart­ e­ u, spa­ a u Top 10 IT ser­ is kom­ a­ i­a u cen­ ral­ e n r d v p nj t noj i is­ oč­ oj Evro­ i ko­e se ba­ e im­ le­ en­ a­ i­om re­ e­ ja u fir­ t n p j v p m t cj š n mama ko­e su na pu­ u di­ i­ al­ e tran­ for­ a­ i­e. j t gt n s m cj Zna­ aj­ u pa­ nju smo po­ ve­ i­i i pre­­ pi­ i­ a­ ju ulo­ e pro­ aj­ ih č n ž s tl is t v n g d n ti­ o­ a u kon­ ek­ tu na­ ta­ih pro­ e­ a. Osla­ ja­u­ i se na Džej­ sa m v t s s l m n n j ć m Dod­ in­ a, tre­ e­ a pro­ a­e i po­ lov­ e tran­ for­ a­ i­e od me­ u­ a­ k s n r d j s n s m cj đ n rod­ og ugle­ a, spe­ i­a­i­ o­ a­ og za raz­ oj i po­e­ i­ a­ a i or­ a­ i­ n d cj lz v n v j dn c g n za­ i­a, po­ u­ a­i smo da ot­ ri­e­ o zaš­ o se mno­ e fir­ e teš­ o pri­ cj k š l k j m t g m k la­ o­ a­ a­u iz­ e­ je­ im “pra­ i­i­ a igre”, dok dru­ e na­ re­ u­u i g đ v j m n n vlm g p d j ostva­ u­u re­ ord­ e pro­ ­ e. r j k n fit A ka­ a smo već bi­i kod pro­ a­e, slo­ i­i smo se sa kon­ ta­ a­ i­om d l d j žl s t cj kom­ a­ i­e Ketchum, jed­ e od vo­ e­ ih svet­ kih kon­ ul­ an­ kih ku­ p nj n d ć s s t s ća u obla­ ti ko­ u­ i­ a­ i­a, da da­ as go­ o­ o sva­ a ozbilj­ a kom­ s m nk cj n t v k n pa­ i­a pro­ o­ i­ e ne­ u “ino­ a­ iv­ u funk­ i­u“ ili “re­ o­u­ i­ ­ a­ ­ i nj m vš k v t n cj v l c on rn di­ ajn“ svog pro­z­ o­ a, što na­ o­ i na raz­ iš­ja­ je da li se iz­ az z i v d v d m l n r “ino­ a­ i­a“ to­i­ o če­ to ko­ i­ ti u ko­ u­ i­ a­ i­a­ a da je iz­ u­ io svoj v cj lk s rs m nk cj m g b zna­ aj kao mo­ i­ i­ u­ i atri­ ut jed­ og bren­ a. Od­ o­ or na ovo pi­ č tvš ć b n d g v ta­ je naš­i smo u glo­ al­ oj stu­ i­i o ino­ a­ i­a­ a ko­u je spro­ e­ n l b n dj v cj m j v la ova kom­ a­ i­a, a sa­ na­ ja o to­ e, kao i šta pre­ ud­ o uti­ e na p nj z n m s n č do­ o­ e­ je od­u­ e o ku­ o­ i­ i, iz­ o­ u bren­ a i od­ e­ i­ a­ ju ce­ e n š n l k p vn b r d r đv n n pro­z­ o­ a ta­ o­ e de­i­ o sa či­ a­ ­ i­ a ovog bro­a ča­ o­ i­ a “GM i v d k đ lm t oc m j s ps Bu­ i­ ess & Li­ estyle­ . sn f “