GM Business & Lifestyle br.92 - Page 17

Revolu­ci­ja ko­a te­ e j č Uvek se sjaj­ o ose­ am kad raz­ o­ a­ am sa Bra­ i­ la­ om Vu­o­ i­ em, pred­ ed­ i­ om New Fron­ i­ n ć g v r ns v j vć s nk t er Gru­ e či­e se­ iš­ e je u Be­ u. On s vre­ e­ a na vre­ e svra­ i u Be­ ­ rad, u Sa­ u ko­a je u sa­ ta­ p j d t č m n m t og g j s vu Gru­ e. Za me­ e je to pri­i­ a da se do­ e­ am do­ rog in­ er­ jua i po­ u­ im ga na­ im či­ a­ ­ i­ a. p n lk č p b t v n d š t oc m Ovog pu­ a te­ a raz­ o­ o­ a je bi­a di­ i­ al­ a tran­ for­ a­ i­a u kom­ a­ i­a­ a, o ko­oj se sve vi­ e t m g v r l gt n s m cj p nj m j š go­ o­ i. O ovoj pro­ le­ a­ i­ i teš­ o da mo­ e­ e na­ i bo­jeg sa­ o­ or­ i­ a, jer New Fron­ i­ r spa­ a u v r b m tc k ž t ć l g v nk te d Top 10 IT ser­ is kom­ a­ i­a u cen­ ral­ oj i is­ oč­ oj Evro­ i ko­e se ba­ e im­ le­ en­ a­ i­om re­ e­ ja u v p nj t n t n p j v p m t cj š n firmama ko­e su na pu­ u di­ i­ al­ e tran­ for­ a­ i­e. Ima 210 mi­i­ na evra go­ iš­ jeg obr­ a i baš se j t gt n s m cj l o­ d n t in­ en­ iv­ o ba­ i ovom pro­ le­ a­ i­ om. Ako ne ve­ u­e­ e, pi­ aj­ e Gart­ er. t z n v b m tk r j t t t n Razgovarao: Zoran Kovačević zoran.kovacevic@gmbusiness.biz Za re­la­tiv­no krat­ko vre­me po­sti­ gli ste mno­ o sa New Fron­i­ r Grug te ­pom i u go­di­na­ma ko­je su go­to­vo svi pro­gla­ša­va­li kri­znim vi ste iz­ gra­ i­ i re­ pek­ a­ i­ an me­ u­ a­ od­ i dl s t bl đ n r n bi­ nis. Osim zna­ ja i is­ u­ tva, ko­ z n k s ji su još “sa­ toj­ i“ u va­ em “re­ ep­ s c š c tu za uspeh”?