GM Business & Lifestyle br.92 - Page 12

Re­ ultat? Ka­ o Dod­ ins jed­ o­ tav­ o z k k n s n formu­i­ e ovaj mo­ el: kom­ a­ i­a po­ lš d p nj be­ u­e, ku­ ac gu­ i. đ j p b   Niš­a ni­e kao pre t j Da­ as po­ to­i dru­ a vr­ ta kup­ a. I n s j g s c Dod­ ins tvr­ i da je to ku­ ac ko­i zna k d p j xxx šta ho­ e, pro­ ve­ e­ i ku­ ac. Na­me, ć s ć n p i­ ogro­ an rast In­ er­ e­ a je omo­ u­ io m t n t g ć ko­ i­ ni­ i­ a da od­ ah do­ i­u in­ o­­ rs cm m bj f r ma­ i­e ko­e su im po­ reb­ e. Že­ja kup­ cj j t n l ca da sa­ na još uvek po­ to­i, ali on sa­ z s j da zna gde to da ot­ ri­e. Pre­ a “The k j m Bu­ a He­ lth Pul­ e”, da­ as u pro­ e­ p a s n s ku 58% pa­ i­e­ a­ a od­a­ i kod dok­ o­ cj n t l z t ra na­ on “što sa­ i se­ i po­ ta­ e di­ag­ k m b s v j no­ u”. Ovo se uglav­ om svo­ i na to z n d da su la­ o do­ tup­ e in­ or­ a­ i­e on­i­ k s n f m cj l ne. Slič­ o je i sa kup­ i­ a, oni tra­ e i n cm ž sti­ u ši­ o­ o zna­ je o pro­z­ o­ u i “po­ č r k n i v d sta­ lja­u di­ag­ o­ u se­ i” šta im je po­ v j j n z b treb­ o, te im se vi­ e ne mo­ e go­ o­ i­ n š ž v r ti šta da že­e. l