GM Business & Lifestyle br.92 | Page 10

Proda­ja ­ Upra­ lja­ je v n ko­ i­ nič­ im rs k is­ u­ tvom k s U ovom član­ u au­ or Ja­ es Dod­ ins (Džejms Dod­ ins), trener k t m k k prodaje i poslovne transformacije od međunarodnog ugleda, specijalizovan za razvoj i pojedinaca i organizacija, is­ ra­ u­e pro­ e­ u t ž j m n per­ pek­ i­ e i to­ a ka­ o or­ a­ i­ a­ i­e i pro­ aj­ i ti­ o­ i mo­ u da pre­ s tv g k g nz cj d n m v g i­ pi­ a­u svo­u ulo­ u. On po­ i­ a na po­ re­ a­ je Out­ i­ e-In efe­ a­ a s t j j g zv k t n sd k t svih aspe­ a­ a ka­ o jed­ a or­ a­ i­ a­ i­a upra­ lja so­ om. Ovo se po­ k t k n g nz cj v b seb­ o od­ o­ i na “me­ to pro­ a­e”, gde kup­ i in­ er­ k­ u­u sa kom­ a­ n n s s d j c t a t j p ni­a­ a ko­e pro­ a­u pro­z­ od ili uslu­ u. Ka­ a je reč o sa­ re­ e­ oj j m j d j i v g d v m n pro­ a­i, igra se me­ ja, a vi? d j n